Zasady bezpieczeństwa Haier Hbq18jadls

Zasada bezpieczeństwa Haier HBQ18JADLS jest projektowana z myślą o zapewnieniu użytkownikom bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Reguła ta zawiera szczegóły dotyczące bezpiecznego przechowywania i użytkowania urządzenia, w tym dbanie o to, aby urządzenie nie było używane w sposób nieodpowiedzialny, nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących ładowania baterii oraz stosowanie się do wszelkich wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia. Reguła ta ma na celu zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa i zapobieganie jakimkolwiek wypadkom czy uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Haier Hbq18jadls

Aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczna jest znajomość przez nich reguł, które mają wspomniane bezpieczeństwo zapewnić. Każdy pracownik rozpoczynający pracę musi przejść wstępne szkolenie BHP, które regularnie powinno być powtarzane podczas szkoleń okresowych. Pomocna będzie także instrukcja BHP w kuchni, wywieszona w widocznym miejscu na ścianie.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej. W tym celu przydatna może być odzież foliowa, czepki i rękawice jednorazowe lub artykuły wielorazowe, które mogą chronić osoby pracujące w kuchni przed wylaniem na siebie gorących płynów lub przed przecięciem ostrym narzędziem. Ważna będzie również każdorazowa zmiana obuwia, wchodząc do kuchni. Ochrona nóg jest ważna nie tylko z uwagi na ciężkie i ostre przedmioty oraz ryzyko poślizgnięcia się, ale również dlatego, że chroni przed rozwojem chorób zwyrodnieniowych i przewlekłego bólu kręgosłupa.

Odpowiednia higiena i sprzątanie stanowiska za każdym razem po skończonej pracy są niesamowicie ważne z powodów bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i potencjalnych klientów restauracji. Niedoczyszczone narzędzia mogą być przyczyną szybszego psucia się żywności lub zatrucia osób spożywających przyrządzony nimi posiłek. Po zakończeniu przygotowywania potrawy narzędzia zawsze myjemy. Dobrym pomysłem jest także ich każdorazowa dezynfekcja.

Pracownicy oprócz noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej, powinni być odpowiednio przygotowani do pracy – kobiety, jeśli nie używają rękawiczek, nie mogą mieć długich, ani pomalowanych paznokci. Również biżuterię należy zdjąć, a ubranie robocze, jeśli jest wielorazowe, powinno być zgodne z zespołem dobrych praktyk HACCP. Nie powinno mieć kieszeni, ani elementów, które mogłyby odpaść i trafić do żywności. Musi być utrzymane w jasnych barwach, umożliwiających natychmiastowe dostrzeżenie wszelkich zabrudzeń. Należy kłaść szczególny nacisk na umiejętne mycie rąk zawsze przed i po pracy oraz – w szczególności – po wizycie w łazience. Kiedy pracownik jest chory, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę.

Ponieważ ze sprzętu będącego standardowym wyposażeniem kuchennym korzysta się nieustannie, konieczne jest dokonywanie jego regularnych przeglądów i konserwacji. Wówczas można uniknąć nieprzewidzianych awarii i wypadków, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Profesjonalna konserwacja maszyn pozwoli również na dłużej zachować ich sprawność.

Chociaż nie zawsze mamy wpływ na sam układ budynku i sposób jego zaaranżowania, jest kilka bardzo łatwych do zrealizowania wariantów, które mogą w znaczący sposób ułatwić korzystanie z przestrzeni kuchennej. Czasami wystarczy tylko przemyśleć dokładnie ustawienie sprzętów, maszyn, blatów i półek. Wyróżniamy różne rodzaje kuchni – w kształcie litery L, U, G, a także jednorzędowe i dwurzędowe. W niewielkich kuchniach sprawdzi się układ typu L, w większych natomiast lepiej będzie zdecydować się na układ jedno lub dwurzędowy. Kształt U lub G ogranicza możliwość swobodnego poruszania się w pomieszczeniu kilku pracowników jednocześnie.

BHP w kuchni jasno określa zasady postępowania z substancjami gorącymi lub wyjątkowo zimnymi, a także obróbką mechaniczną żywności. Wszyscy pracownicy, którzy ją przeprowadzają, powinni zachowywać szczególną ostrożność oraz być odpowiednio wyposażeni do pracy przez pracodawcę, który regularnie dokonuje także oceny ryzyka zawodowego. W przypadku osób mających długotrwały kontakt z wilgocią lub środkami czystości i detergentami przydatne będą zarękawki. Potraw w trakcie smażenia, gotowania lub pieczenia, nigdy nie pozostawia się bez kontroli, w przypadku jakichkolwiek wypadków należy sporządzić stosowny protokół.

 • Każdy pracownik powinien mieć aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i stan zdrowia, który pozwala na pracę w kuchni.
 • Kuchnia, jak również sale, w których podaje się żywność, muszą być odpowiednio wentylowane.
 • Wszystkie lodówki i chłodnie, w których przechowywana jest żywność, powinny być wyposażone w termometr.
 • Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów, maszyn, ani wózków w ciągach komunikacyjnych na terenie zakładu.
 • Warto regularnie sprawdzać przewody, wtyczki i gniazda znajdujące się w kuchni.
 • Dobrze jest wyznaczyć osobę, która będzie dbała o to, by podłoga w zakładzie pracy była sucha i nie zatłuszczona.
 • Do jedzenia, przebierania się, pozostawiania rzeczy prywatnych i palenia papierosów powinny być wyznaczone określone miejsca na terenie lub wokół budynku.
 • Produkty, które są przeterminowane, niezwłocznie wyrzucamy tak, by pomylenie ich z produktami świeżymi nie było możliwe. Daty przydatności żywności przechowywanej również należy stale kontrolować.
 • Osoby, które podają lub dostarczają jedzenie, mogą być zaopatrzone w czapki zamiast czepków.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostały spełnione w danym miejscu, warto zgłosić się do firmy zewnętrznej, realizującej audyty BHP. Wówczas, bez żadnych konsekwencji prawnych można wykryć wszelkie nieprawidłowości i skorygować je, zanim dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, które może wygenerować później wiele problemów na różnych płaszczyznach. Podczas audytu BHP kontroluje się między innymi stan maszyn, budynku, instalacji, stopień przeszkolenia i przygotowania pracowników do pracy, a także spełnianie przez nich wymogów formalnych. Sprawdza się również sposób prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji i stopień zapewnienia przez niego niezbędnego wyposażenia pracownikom. Niezbędną odzież ochronną i akcesoria przystosowane do użytku w branży HoReCa znajdziesz w ofercie firmy Global Food Hygiene.

newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i ofertami Global Food Hygiene

Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym

Przebieg załadunku i rozładunku zależy od rodzaju, rozmiarów i ciężaru ładunku oraz stosowanego sprzętu załadunkowego i rozładunkowego. Kierowca pojazdu najpierw powinien zapoznać się z miejscem załadunku czy rozładunku, a jego spostrzeżenia dotyczące np. swobodnego dostępu powinny zostać uwzględnione.

Aby dojechać do miejsca załadunku czy rozładunku często trzeba przejechać przez teren, na którym występuje ruch innych pojazdów i pieszych często w sposób nieuporządkowany. Dlatego w celu zachowania bezpieczeństwa należy nie lekceważyć innych uczestników ruchu w czasie manewrowania i dojazdu np. do rampy. W czasie cofania do rampy nie można dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się z tyłu pojazdu – między pojazdem a rampą. W przypadku niewystarczającej widoczności, kierowca powinien poprosić o pomoc dodatkową osobę tak, aby nie spowodować np. przygniecenia kogoś do rampy. Kierowca powinien uzgodnić z tą osobą znaczenie znaków sygnalizacyjnych. Pierwszą czynnością jest właściwe ustawienie pojazdu samochodowego w miejscu załadunku lub rozładunku. Po zatrzymaniu pojazdu w miejscu załadunku lub rozładunku, należy tak unieruchomić pojazd, aby nie nastąpiło jego przemieszczenie się podczas operacji załadunku lub rozładunku. Oprócz hamulca pomocniczego do unieruchomienia pojazdu na polu załadowczym należy użyć klinów ułożonych pod koła pojazdu.

Z powodu nieprawidłowego unieruchomienia pojazdu, zdarzają się ciężkie wypadki w czasie załadunku i rozładunku jezdniowymi wózkami podnośnikowymi wjeżdżającymi z rampy załadowczej na pojazd samochodowy.

Zimą nie zaleca się stosowania klinów wprost na lodzie lub twardym śniegu, ponieważ wtedy ich skuteczność zdecydowanie maleje.

Przepisy BHP

Ustawodawca ogromną rolę przywiązuje do bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym, zarówno na pracodawcy, jak i pracownikach ciążą określone obowiązki. Jakie? Co warto wiedzieć w tym zakresie, aby nie ponieść konsekwencji z uwagi na niedopełnienie ich?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wpisane jest wpisane w kanon obowiązków pracodawcy i uregulowane w Kodeksie pracy. Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika, istotną kwestią jest fakt, iż sformułowana w Kodeksie pracy zasada jest powszechna i bezwzględna. Oznacza to tyle, że ciąży ona na wszystkich pracodawcach, zaś zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nie jest w żaden sposób uzależnione od efektywności danego pracownika czy jego podejścia do obowiązków. Ponadto, przepis ten przez specjalistów jest rozumiany także jako obowiązek egzekwowania przez zatrudniającego od pracowników odpowiedniego przestrzegania zapisów związanych z zasadami BHP. Sprawdźmy więc, jak przepisy BHP wyglądają w praktyce.

Zasady BHP w zakładzie pracy

Nie da się ukryć, że praca zawodowa jest jedną z najistotniejszych aktywności w życiu człowieka. Daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, gwarantuje spokojny byt i niejednokrotnie wpływa na relacje społeczne. Nie należy jednak zapominać, że zawsze na pierwszym miejscu powinna być dbałość o zabezpieczenie ludzkiego zdrowia i życia, zarówno w życiu prywatnym jak i również w zakładzie pracy. Temu właśnie służą zasady BHP.

Trzeba wiedzieć, że nie tylko w niebezpiecznych zawodach obowiązują przepisy BHP w pracy. Oznacza to, że nie jedynie pracodawcy, których podopieczni pracują na wysokościach czy przy niebezpiecznych substancjach są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z 26 września 1997 r. również wszelkie inne zakłady pracy zobowiązane są do respektowania wszelkich regulaminów, które służą bezpiecznej pracy osób zatrudnionych.

Istnieje kilka zasad BHP w pracy, które dotyczą różnych okoliczności. Po pierwsze, pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami, które zawarte są w instrukcji BHP. Po drugie, każdy pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym niezagrażające życiu i zdrowiu, czyste i bezpieczne stanowisko pracy, a ponadto poinformować pracowników o czyhających w pracy ewentualnych zagrożeniach. Po trzecie, do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odzieży ochronnej, jeśli wymaga tego dany zakres pracy. Po czwarte, każdy pracownik musi wykonywać swoje zadania tak, aby nie zagrażać innym współpracownikom oraz osobom z otoczenia. Co więcej, muszą oni wykonywać polecenia przełożonych i obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po piąte, niezbędne jest, aby pracownicy otrzymali odpowiednie pozwolenie od lekarza medycyny pracy na wykonywanie określonych obowiązków. Konieczne jest też dbanie o porządek w miejscu pracy czy umieszczanie odpowiedniego oznakowania – zakazów, nakazów czy ostrzeżeń. Szóstą, lecz nie mniej ważną kwestią jest to, że zasady BHP obowiązują nie tylko w miejscu pracy. Swoim zakresem obejmują również drogę z i do zakładu pracy.

Monter - Elektryk

AJ AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Bielsko-Biała
Dodana

Polecana

Szkolenie BHP

Wśród obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wymienić należy również organizowanie odpowiednich szkoleń. I tak, w skład takiego zorganizowanego instruktażu powinno wchodzić zarówno przeszkolenie z zakresu pracy na danym stanowisku, jak i ogólnych, powszechnie akceptowanych zasad, właśnie z zakresu BHP.

Każdy z pracodawców, który przeprowadza stosowne szkolenie, powinien również żądać od pracownika potwierdzenia na piśmie jego odbycia. Dzięki temu w przypadku ewentualnego sporu, będzie miał on dowód rzeczowy w postaci dokumentu opatrzonego podpisem pracownika.

Szkolenia BHP są o tyle istotne, że bez nich do pracy nie powinien zostać dopuszczony żaden z zatrudnionych. Wynika to zart. 237 §1 Kodeksu pracy: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostarczającej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”. Ponadto zatrudniający są zobligowani także do przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP. Ma to na celu podnoszenie świadomości pracowników, jak i uzupełnianie ich wiedzy w tym właśnie zakresie.

Zanim samo szkolenie zostanie przeprowadzone, pracodawca ma również obowiązek w prawidłowy sposób poinformować pracowników o czasie jego trwania. Odbywać może się ono w czasie pracy, a pracodawca musi za okres ten zagwarantować wynagrodzenie.

Warto również podkreślić, że zatrudniający nie musi samodzielnie prowadzić instruktażu. Wynajęcie zewnętrznej firmy, która poprowadzi szkolenie jest równie dobrym i dozwolonym rozwiązaniem. W tym przypadku są to podmioty, które działając na rynku, posiadają odpowiednie certyfikaty, a co za tym idzie aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej więc sytuacji pracodawca wypełnia ciążące na nim obowiązki, zaś pracownicy są właściwie przeszkoleni i przygotowani do pracy.

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa on wszystkie najważniejsze kwestie wykonywanej pracy, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Szczegółowe wymagania odnośnie instrukcji BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ). Według niego, instrukcje BHP powinny każdorazowo zostać umieszczone w łatwo dostępnym, widocznym dla pracowników miejscu. Co więcej, każdy zatrudniony powinien zostać zapoznany z instrukcjami funkcjonowania i obsługi maszyn czy urządzeń wykorzystywanych na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, ale też innych, z których w związku ze spełnianiem obowiązków zawodowych ma do czynienia.

Instrukcje BHP w zakładach pracy, powinny określać m. in. postępowanie przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy, a także zawierać certyfikat bezpieczeństwa. W instrukcjach powinny też znaleźć się regulacje dotyczące zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, wymagane kwalifikacje pracowników oraz zasady postępowania podczas wypadku.

Dział dziesiąty

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Obowiązek ten spoczywa na nim od pierwszego do ostatniego dnia prowadzenia działalności. Poza tą kwestią, ustawodawca nakłada na niego również obowiązek chronienia zarówno życia, jak i zdrowia pracowników. I tak? w myśl art. 207§2 Kodeksu pracy? zobligowany jest on do:

 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniania przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,
 • reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniania wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniania wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
 • Istotną kwestią jest fakt, że rozpoczynając działalność gospodarczą każdy zatrudniający jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego inspektora pracy zarówno o miejscu, rodzaju, jak i zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Zgodnie z przepisami, ma na to 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy. Pracodawca jest zobowiązany również ponieść wszelkie koszty, które będą niezbędne do dostosowania zakładu pracy do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W żadnym przypadku przepisy prawa nie pozwalają mu na obciążanie kosztami pracowników.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie, na które w ostatnich latach kładzie się wyjątkowo mocny nacisk. Ich przestrzeganie, a także przeprowadzanie szkoleń BHP czy uaktualnianie instrukcji BHP są szansą na zapobieganie wypadkom w zakładach pracy i niepowtarzalną okazją do właściwego zapewnienia przez pracodawców bezpieczeństwa życia i zdrowia ich pracownikom.

  Zasady bezpieczeństwa Haier Hbq18jadls

  Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Haier Hbq18jadls

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Haier Hbq18jadls