Wskazówka dotycząca montażu Frigidaire Fdb710lcq1

Montaż lodówki Frigidaire Fdb710lcq1 wymaga ostrożności i właściwych narzędzi. Należy zacząć od wyłączenia zasilania elektrycznego do lodówki. Następnie należy zainstalować podstawę lodówki i przymocować ją do ściany. Następnie należy zamontować dolne i górne zawiasy, a następnie przymocować drzwi lodówki do zawiasów. Kolejnym krokiem jest podłączenie węża wody do lodówki, a następnie przymocowanie go do kranu wody w kuchni. Następnie należy podłączyć lodówkę do źródła zasilania i włączyć ją. Przed użyciem lodówka powinna zostać ustawiona na odpowiednią temperaturę. Po wykonaniu wszystkich kroków, lodówka Frigidaire Fdb710lcq1 powinna być gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca montażu Frigidaire Fdb710lcq1

Produkt {0} - {1} z {2}

pokaż więcej >

Hurtownia w twoim rejonie

Wybierz część zamienną poprzez menu rozwijane! Tutaj są przedstawione wszystkie dostępne części zamienne HELLA do wyżej wymienionego pojazdu. Zanim część zamienna zostanie wyświetlona, należy ją najpierw wybrać za pomocą menu rozwijanego.

Niestety twojego pojazdu nie znaleziono. Upewnij się, że podane informacje są prawidłowe. Spróbuj ponownie lub ręcznie wprowadź pojazd.

Niestety nie znaleziono żądanego produktu do twojego pojazdu. Alternatywnie możesz użyć rozwijanego menu, aby w danej kategorii wybrać inne odpowiednie części zamienne.

Niestety, podany numer nie został znaleziony. Proszę upewnić się, że informacje są poprawne lub spróbować ponownie.

Usługa jest obecnie niedostępna. Proszę przełączyć się na ręczną identyfikację pojazdu, aby wyszukać swój pojazd.

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Kup teraz

Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Znajdź instrukcję

7

PL

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Montaż

w razie ich połknięcia przez dzieci lub przedo-
stania się do ich dróg oddechowych.

OSTrZEżENIE!

ZAgrOżENIE żYCIA!

Zwracać uwagę, aby podczas wiercenia otwo-
rów w ścianie nie natknąć się na przewody
prądowe, gazowe lub wodne. Zanim przystąpi
się do wiercenia w ścianie należy dane miejsce
sprawdzić odpowiednim przyrządem pod kątem
obecności wyżej wzmiankowanych przewodów.

m UWAgA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OB-

rAżEŃ! Upewnić się, czy wszystkie części są
nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.
W przypadku nieprawidłowego montażu za-
chodzi niebezpieczeństwo obrażeń. Uszkodzo-
ne części mogą wpływać na bezpieczeństwo i
funkcje produktu.

m UWAgA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!

Produkt nie jest zabawką ani drabinką do wspina-
czek! Należy upewnić się, czy nikt, a szczególnie
dzieci, nie wspinają się na produkt, bądź się na
nim zawieszają! Następstwem czego mogą być
urazy i / lub szkody materialne.

J

Zadbać o to, aby produkt został zamontowany
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifi-
kacje.

Przed użytkowaniem sprawdzić stabilność regału.

3 kg

Nie obciążać produktu ciężarem

większym niż 3 kg na półkę. W
przeciwnym razie należy liczyć się

z niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń i/
lub uszkodzeniem produktu.

Regularnie kontrolować należyty stan wszyst-
kich punktów połączeń i regularnie dokręcać
wkręty

4

.

Produkt trzymać z dala od źródeł wysokiej
temperatury i wilgoci. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia produktu.

Unikać uszkodzenia produktu!

Przed przystąpieniem do montażu na ścianie
należy sprawdzić, czy wybrane miejsce jest
odpowiednie do zamocowania produktu. W
razie potrzeby upewnić się o tym w sklepie
specjalistycznym.

Przed przystąpieniem do montażu na ścianie

zasięgnąć informacji odnośnie rodzaju elemen-
tów montażowych odpowiednich dla posiada-
nej ściany. Dla montażu ściennego dostarczyli-
śmy elementy montażowe nadające się dla
zwykłej, stałej ściany murowanej.

Q

Montaż

ZAgrOżENIE DLA

żYCIA DZIECI! Szafkę na leki

1

zamontować

na wystarczającej wysokości tak, aby wisiała ona
poza zasięgiem dzieci. Leki trzymać zawsze z
dala od dzieci. W przeciwnym razie zachodzi
niebezpieczeństwo dla życia.

j

Najpierw przykręcić do drzwi uchwyt drzwio-

wy

3

za pomocą śrubokrętu krzyżowego

(patrz ilustracja A).

Wskazówka: Uchwyt drzwiowy

umieścić

tak, aby odstęp od górnej krawędzi drzwi
wyniósł 30 cm oraz 19 cm od dolnej
krawędzi drzwi.

Szafkę na leki

przytrzymać przy ścianie i

zaznaczyć miejsca pod wywiercenie otworów
(patrz ilustracja B). W razie potrzeby posłużyć
się przy tym poziomnicą.

Wskazówka: Należy pamiętać, aby zacho-
wać odstęp około 20 cm od ściany, w stronę
której będą się otwierać drzwi szafki. W prze-
ciwnym razie drzwi nie pozwolą się otworzyć
w pełnym zakresie.

Wywiercić otwory wiertłem nr 6 i włożyć kołki

5

do otworów.

m OSTrOżNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO

ODNIESIENIA OBrAżEŃ! Zapoznać się
z instrukcją obsługi wiertarki.

Zamocować szafkę na leki

na ścianie za

pomocą śrub

(patrz ilustracja B).

Przekręcić klucz

2

w kierunku zgodnym z ru-

chem wskazówek zegara, aby zamknąć szafkę

, przekręcenie klucza w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazówek zegara powoduje otwar-
cie szafki (patrz ilustracja C).

ZAgrOżENIE żYCIA!

Szafkę na leki

należy zawsze zamykać, a

klucz

przechowywać poza zasięgiem

Wskazówka dotycząca montażu Frigidaire Fdb710lcq1

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca montażu Frigidaire Fdb710lcq1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca montażu Frigidaire Fdb710lcq1