Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro

Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro to wysoce wydajna i wszechstronna platforma rozpoznawania mowy. Został stworzony przez Cadac, aby zapewnić użytkownikom zaawansowane funkcje rozpoznawania mowy. Platforma wykorzystuje wysokiej jakości systemy akustyczne i algorytmy, aby zapewnić wysoką precyzję przy rozpoznawaniu mowy. Platforma jest zaprojektowana z myślą o kompletnym rozwiązaniu do tworzenia aplikacji, które wymagają precyzyjnego rozpoznawania mowy. Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro wykorzystuje wiele technik wykorzystywanych w rozpoznawaniu mowy, aby zapewnić wymagane wyniki. Platforma może być używana do tworzenia aplikacji, które wykorzystują rozpoznawanie mowy do różnych celów, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, wtyczki dla systemów kontroli głosu, aplikacje mobilne i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro

Zeskanowany plik PDF to w zasadzie jeden lub więcej płaskich obrazów przechwyconych przez skaner lub aparat. Nie można kopiować, wklejać ani przetwarzać informacji z takich plików. W tym artykule opisano, jak przekonwertować zeskanowany plik PDF na tekst w języku C#.

 • Konwersja zeskanowanego pliku PDF na tekst – instalacja C# API
 • Konwertuj zeskanowany plik PDF na ciąg tekstowy w języku C#
 • Konwertuj zeskanowany plik PDF na plik TXT programowo w języku C#

Konwersja zeskanowanego pliku PDF na tekst – instalacja C# API

Aspose. OCR for. NET API służy do wykonywania operacji OCR. Może rozpoznawać znaki optycznie z obrazów lub zeskanowanych dokumentów PDF. Skonfiguruj interfejs API, pobierając plik DLL z sekcji New Releases lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet.

PM> Install-Package Aspose. OCR

Konwertuj zeskanowany plik PDF na ciąg tekstowy w języku C#

Zeskanowany plik PDF można przekonwertować na ciąg tekstowy, wykonując na nim operacje OCR. Aby wydrukować tekst z zeskanowanego dokumentu PDF, wykonaj poniższe czynności:

 1. Określ ustawienie rozpoznawania zeskanowanego pliku PDF.
 2. Zainicjuj instancję klasy AsposeOcr.
 3. Zainicjuj obiekt klasy RecognitionResult.
 4. Wydrukuj tekst po rozpoznaniu go z zeskanowanego pliku PDF.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak rozpoznać tekst z zeskanowanego pliku PDF w języku C#:

// Zainicjuj instancję klasy AsposeOcrAsposeOcr api = new AsposeOcr();// Określ ustawienie rozpoznawania zeskanowanego pliku PDFDocumentRecognitionSettings set = new DocumentRecognitionSettings();set. DetectAreas = false;// Zainicjuj obiekt klasy RecognitionResultList<RecognitionResult> result = api. RecognizePdf("pages. pdf", set);// Drukuj tekst po rozpoznaniu go z zeskanowanego pliku PDFint pageNumber = 0;foreach (RecognitionResult page in result){System. Console. WriteLine($"Page: {pageNumber++} text: {page. RecognitionText}");}

Konwertuj zeskanowany plik PDF na plik TXT programowo w języku C#

Zeskanowany plik PDF można przekonwertować na plik TXT, wykonując następujące czynności:

 1. Utwórz instancję obiektu klasy
 2. Utwórz obiekt klasy DocumentRecognitionSettings.
 3. Zapisz wyniki rozpoznawania i zainicjuj instancję klasy StringBuilder.
 4. Zapisz wynik w pliku TXT.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować zeskanowany plik PDF na plik TXT w języku C#:

// Zainicjuj instancję klasy AsposeOcr// Rozpoznawanie obrazów z plików PDF// Zapisz wyniki rozpoznawaniaList<RecognitionResult> result = api. RecognizePdf("multi_page_1. pdf", set);// Zainicjuj obiekt klasy StringBuilderStringBuilder builder = new StringBuilder();// Zapisz wynik w pliku TXTbuilder. Append(page. RecognitionText);}System. IO. File. WriteAllText("Text. txt", builder. ToString());

Uzyskaj bezpłatną licencję ewaluacyjną

Możesz poprosić o bezpłatną licencję ewaluacyjną, aby przetestować interfejs API w pełni.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować zeskanowany plik PDF na ciąg tekstowy lub plik tekstowy przy użyciu języka C#. Ponadto możesz sprawdzić kilka innych funkcji API odwiedzając dokumentacja. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem forum.

Zobacz też

 • Konwertuj obraz na przeszukiwalny plik PDF z OCR przy użyciu C#

1. Włączanie funkcji rozpoznawania mowy

 1. Wprowadź termin „Panel sterowania” w polu wyszukiwania na pasku zadań i otwórz tę aplikację.
 2. Wybierz kolejno. Na wyświetlonym ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie możesz znaleźć pozycji Rozpoznawanie mowy, w przypadku opcji Widok według: wybierz ustawienie Kategoria.

 3. Wybierz odpowiedni typ mikrofonu i kliknij przycisk Dalej.
 4. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi umieszczenia mikrofonu i kliknij przycisk Dalej.
 5. Przeczytaj wyświetlone zdania, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi, a następnie kliknij przycisk Dalej. Można zwiększyć skuteczność rozpoznawania mowy, mówiąc po mandaryńsku.
 6. Po wyświetleniu komunikatu „Mikrofon został skonfigurowany” kliknij przycisk Dalej.
 7. Funkcja rozpoznawania mowy może uzyskiwać dostęp do dokumentów i wiadomości e-mail w celu zwiększenia skuteczności działania na podstawie używanych słów. Aby zdecydować, czy chcesz zezwolić na dostęp do dokumentów i wiadomości e-mail, wybierz pozycję Włącz sprawdzanie dokumentów (Enable document review) lub Wyłącz sprawdzanie dokumentów (Disable document review). Następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Wybierz tryb aktywacji. Na poniższej ilustracji wybrano ustawienie Użyj trybu ręcznej aktywacji (Use manual activation mode).
 9. Jeśli nie znasz tych poleceń, kliknij przycisk Wyświetl arkusz informacyjny (View Reference Sheet). W programie Microsoft Edge zostanie otwarta strona internetowa z niektórymi poleceniami.
 10. Zaznaczając odpowiednią opcję, zdecyduj, czy chcesz, aby ta funkcja była uruchamiana automatycznie. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Uruchom samouczek (Start tutorial), aby otworzyć samouczek wideo firmy Microsoft dotyczący tej funkcji. Po wykonaniu powyższych czynności możesz zacząć korzystać z poleceń głosowych.

2. Konfigurowanie funkcji rozpoznawania mowy

Otwórz Panel sterowania i wybierz kolejno. Możesz teraz skonfigurować mikrofon lub zapoznać się z samouczkiem dotyczącym rozpoznawania mowy.

3. Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy

Po skonfigurowaniu funkcji rozpoznawania mowy można ją uruchomić w dowolnym momencie. Przy użyciu poleceń głosowych można sterować komputerem lub wprowadzać tekst.

Otwórz Panel sterowania i wybierz kolejno. Zostanie wyświetlony panel Rozpoznawanie mowy. Kliknij ikonę mikrofonu po lewej stronie i zacznij mówić. Gdy skończysz, kliknij znak x, aby zamknąć panel.

 • TTS ma wiele zastosowań – od ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami po pomoc w nauce języków obcych;
 • Braina Pro pozwala korzystać z wbudowanego w laptop mikrofonu lub używać do rejestrowania dźwięku urządzenia mobilnego;Wiele z poniższych aplikacji umożliwia nie tylko tworzenie dokumentów tekstowych, ale także głosowe wydawanie komend, pozwalających przeglądać strony internetowe czy otwierać programy. Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet. pl

Technologia pozwala nam korzystać z komputera na wiele różnych sposobów, umożliwiając "pisanie" na ekranie za pomocą przetwarzania treści wypowiedzi ustnej. Proces syntezy mowy składa się z kilku etapów, a dwa główne z nich to przetwarzanie języka naturalnego oraz synteza dźwiękowej frazy, czyli cyfrowe przetwarzanie sygnału. Takie rozwiązanie jest funkcjonalną i często jedyną opcją dla użytkowników z niepełnosprawnością, nieużywających klawiatury. Ale nie tylko – niektórzy wolą taki sposób obsługi urządzeń, ponieważ jest on dla nich szybszy lub wygodniejszy, a oprócz tego dedykowane aplikacje są nieocenionym narzędziem w tłumaczeniach i nauce języków obcych oraz stanowią nową metodę na dźwiękowe powiadamianie użytkowników. Dzięki TTS (z ang. Text To Speech, tekst na mowę) uda się nie tylko tworzyć tekst, ale także operować komendami w interfejsie. Niezależnie od tego, do czego potrzebujesz programu do zamiany mowę na tekst, w tym zestawieniu znajdziesz najlepsze dedykowane rozwiązania, obsługujące zarówno język polski, jak i angielski.

SkryBot doMowy

Pierwsza propozycja to SkryBot doMowy, czyli polski program do zamiany mowy na tekst, oferujący użytkownikom bezpłatną wersję. W tym pakiecie otrzymujemy całkiem spory zestaw funkcji, w obrębie którego znajdują się takie opcje, jak instalacja SkryBota na trzech komputerach oraz wpisywanie tekstu rozpoznanego z mikrofonu do programu: Microsoft Office, Outlook, Google Mail, Google Dokumenty, Windows Live, LibreOffice, Gadu Gadu, Skype i w inne, dowolnie wybrane pole tekstowe. Darmowa edycja posiada jednak ograniczenia – m. in. nie pozwala na edycję wyników oraz nie daje możliwości rozpoznawania mowy z plików i aktualizacji aplikacji. SkryBot doMowy dostępny jest jedynie na urządzenia z systemem operacyjnym Windows.

Pobierz program SkryBot doMowy

Foto: Tomasz Szydłowski / Komputer Świat

Braina Pro

Braina Pro to program do zamiany mowy na tekst, który pozwoli nam przetwarzać głos w języku polskim. Od razu warto zaznaczyć, jaką przewagę nad konkurencją ma ta aplikacja – otóż do jej obsługi wcale nie potrzebujemy zestawu słuchawkowego. Jak to możliwe? Oprócz tego, że korzystając z Braina Pro możemy posługiwać się wbudowanym mikrofonem w laptopie, mamy także szansę użyć aplikacji Braina na Androida lub iOS i zamienić swoje urządzenie mobilne w zewnętrzny mikrofon bezprzewodowy za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Braina Pro będzie służyć nam w ponad 100 językach świata i pozwali nam nie tylko na tworzenie dokumentów tekstowych. Aplikacja pomoże odtwarzać piosenki i filmy, przeszukiwać witryny internetowe, otwierać programy i znajdować informacje. Braina Pro dostępna jest w ograniczonej wersji darmowej (nie mamy opcji skorzystania z TTS) oraz edycji Pro ze wszystkimi funkcjami.

Pobierz program Braina Pro

Voice Finger

Ostatnie dwie propozycje pomogą nam w zamianie mowy na tekst, jednak jedynie w języku angielskim. Voice Finger jest darmowym programem na Windowsa, który oferuje posiadanie pełnej kontroli nad klawiaturą, uzyskaną za pomocą krótkich poleceń do poruszania się kursorem po ekranie, ale także pisania, przytrzymywania i wciskania klawiszy oraz przycisków. Wszystkie komendy głosowe mogą być używane jednocześnie z klawiaturą i myszką, więc nie musimy za każdym razem przełączać między mówieniem, pisaniem i klikaniem. Oprócz tego Voice Finger maksymalnie upraszcza korzystanie z programu, skracając nawet polecenia o treści "Naciśnij W" do "W".

Pobierz program Voice Finger

Dictation Pro

Jeśli mamy trudności w korzystaniu klawiatury, dyktować tekst pozwoli nam program Dictation Pro, który przetworzy wypowiedź głosową i umożliwi pisanie dokumentów bez użycia dłoni. Mówiąc do mikrofonu, możemy przygotować wszelkiego rodzaju dokumenty tekstowe, takie jak artykuły, listy, raporty, wiadomości e-mail lub eseje i zadania domowe. Na uwagę zasługuje dokładność rozpoznawania głosu, co potwierdza funkcja uczenia się tonu i głośności mowy danego użytkownika. Do słownika dodamy nawet specjalne frazy, nazwy lub terminy techniczne, aby proces był jeszcze bardziej precyzyjny. Głosowo mamy szansę także edytować lub kopiować treść oraz używać innych komend. Dictation Pro jest dostępny w darmowej wersji testowej na komputery z Windows 10 i 11, ale nie obsługuje języka polskiego. Producenci zaznaczają, że wymagany jest dobrej jakości zestaw słuchawkowy. deskshare. com/dictation. aspx">Pobierz program Dictation Pro

Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie rozpoznawania Cadac 5480 Charcoal Pro