Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w

Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w jest doskonałym wyborem dla osób szukających praktycznych rozwiązań do sprzątania domu. Pralka ta jest wyposażona w wiele wyjątkowych funkcji, takich jak możliwość ustawienia programu prania dostosowanego do rodzaju tkanin i kolorów. Pralka ta również ma programy szybkiego prania, które zapewniają szybkie i dokładne rezultaty. Pralka ta jest bardzo łatwa w obsłudze, a także wyposażona w wyświetlacz LCD, który ułatwia wybór programu prania. Pralka ta jest również wyposażona w filtr AquaPlus, który zapobiega tworzeniu się kamienia, a także wbudowany system odkamieniania dla łatwego odkamieniania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w

Prezentujemy kategorię Uszczelki drzwi do lodówek Electrolux ERB36300W. Jeżeli lubisz czytać o majsterkowaniu zapraszamy Cię na bloga Baza Porad , gdzie w przejrzysty sposób omawiamy naprawy domowego sprzętu AGD. Mamy również kanał na Youtube, gdzie pokazujemy jak dokładnie wymieniać zepsute części. Dla sprawniejszej nawigacji po stronie umieściliśmy również inne części przypisane do Twojego modelu lodówek Electrolux ERB36300W. Zobacz sam!

Nie działa No Frost w lodówce

Usterka w urządzeniu? Bez nerwów, możesz sam sobie z tym poradzić. Spróbuj rozeznać się, jaka jest przyczyna usterki. Może okazać się, że ta naprawa to nic trudnego. Znajdziesz u nas informacje, jak naprawić drobne usterki. Jesteśmy najlepsi w swojej dziedzinie. Sprawdź nas.

Zobacz rozwiązanie

Jeśli w samochodzie przepali się jeden z reflektorów, to czy pozostałe światła będą działać bez zarzutu? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, czytaj dalej.

REZqXZXGoCFiM1

System połączeń równoległych stosuje się m. zapewnia każdej lampie takie samo napięcie niezależnie od ich liczby, a awaria jednej żarówki nie powoduje przerwania obwodu

Już potrafisz

 • podać definicję napięcia elektrycznego i jego jednostki – wolta (V);

 • podać definicję natężenia prądu elektrycznego i jego jednostki – ampera (A);

 • stwierdzić, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami;

 • zdefiniować opór elektryczny przewodnika jako stosunek napięcia przyłożonego między jego końcami do natężenia prądu, który tamtędy płynie;

 • podać definicję jednostki oporu elektrycznego – oma (Ω).

Nauczysz się

 • rozpoznawać połączenie równoległe odbiorników (na schematach i w praktyce);

 • posługiwać się zależnościami między natężeniem, napięciem a oporem elektrycznym w połączeniu równoległym odbiorników;

 • rozwiązywać problemy i zadania dotyczące połączenia równoległego odbiorników prądu elektrycznego.

ime5s9ZIxT_d5e304

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik podłączony do stałego źródła napięcia ma jednakową wartość w każdym miejscu przewodnika. Co się jednak stanie, jeśli nastąpi rozgałęzienie przewodnika, czyli gdy będzie on doprowadzał prąd do urządzeń połączonych równolegle? Czy natężenie prądu również będzie miało identyczną wartość?

Punkt, w którym następuje rozgałęzienie, nazywany jest węzłem. Przepływ prądu oznacza, że do węzła dopływa jakiś ładunek w jednostce czasu. Natężenie prądu dopływającego do węzła jest równe I, a ładunek q=I·t. Z węzła wychodzą dwa przewody, w których natężenia prądu są różne. Oznaczmy je I1 oraz I2, przy czym ładunki wypływające w jednostce czasu z węzła muszą w sumie być równe ładunkowi q wpływającemu do węzła (zasada zachowania ładunku). Wynika z tego, że suma natężeń prądów wypływających z węzła jest równa natężeniu prądu dopływającego do tego węzła, czyli:

I=I1+I2

R945xqDXEKHCu1

Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu I. Za węzłem przewodnik rozgałęzia się na dwie części, natężenie prądu rozdziela się na  I1  i I2

Tę zależność nazywamy pierwszym prawem KirchhoffaKirchhoffa.

pierwsze prawo Kirchhoffa

Prawo: pierwsze prawo Kirchhoffa

Suma natężeń prądów wpływających do dowolnego węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

Jeśli odbiorniki są połączone równoległe, oznacza to, że są one połączone za pomocą przewodów z dwóch stron, a napięcie jest przyłożone do pary połączonych końcówek. Oznacza to, że napięcie zmierzone między końcami oporników jest jednakowe i równe napięciu elektrycznemu źródła. To samo dotyczy natężenia prądu – w obu przypadkach.

Oporniki połączone równolegle można zastąpić jednym równoważnym opornikiem, do którego końców przyłożone zostanie napięcie U i przez który będzie przepływał prąd o natężeniu I. Do końców tego opornika musi też zostać przyłożone napięcie U. Natężenie tego prądu będzie równe sumie natężeń prądów w opornikach połączonych równolegle.
Aby wyznaczyć wartość oporu zastępczego, posłużymy się schematem i poznanymi zależnościami między napięciem, natężeniem a oporem elektrycznym.

R1BMW5H3OKUMa1

Wyznaczanie wartości oporu zastępczego odbiorników prądu elektrycznego

Korzystamy z pierwszego prawa Kirchhoffa:
(1) I=I1+I2
Uwzględniamy zależność między napięciem (U) a natężeniem (I) i otrzymujemy:
(2) U=I·R

Przekształcamy wzór (2), aby wyznaczyć natężenie:

(3) I=UR
Do równania (1) podstawiamy zależność (3):

(4) U=UR1+UR2

Równanie (4) dzielimy przez napięcie (U):

(5) 1R=1R1+1R2

Ze wzoru (5) wynika, że suma odwrotności oporów poszczególnych elementów jest równa odwrotności oporu zastępczego.

Przykład 1

Dwa oporniki o oporach R1=2 ΩR2=3 Ω połączono równolegle. Oblicz opór zastępczy tych oporników.
Zależność:
1R=1R1+1R2 
Dane:
R1=2Ω 
R2=3 Ω 
Szukane:
R=?  
Obliczenia:
1R=12 Ω+13 Ω 
Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika:
1R=36 Ω+26 Ω 
1R=56 Ω 
Aby obliczyć opór zastępczy, należy skorzystać z proporcji:
5·R=1·6 Ω/:5 
R=1, 2 Ω 
Odpowiedź:
Opór zastępczy układu oporników wynosi 1, 2 Ω

R1Mirxjn7joJS1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 1. 1

R12SOXiocSoQV1
Zadanie interaktywne.

Korzystając z powyższego schematu obwodu elektrycznego, oblicz natężenie I2 i wskaż prawidłową odpowiedź.

 • 1, 75 A
 • 3, 25 A4, 75 A6, 25 A

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena. Grygiel@up. wroc. pl>, licencja: CC BY 3.

R1MJGOzM3ffUj1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2. 1

R1MekDG12Zng41
Zadanie interaktywne.

Korzystając z powyższego schematu obwodu elektrycznego, oblicz opór zastępczy i wskaż prawidłową odpowiedź.

3, 6 Ω0, 28 Ω7, 5 Ω15 Ω

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

opornik zastępczy

opornik zastępczy

– opornik zastępujący oporniki połączone równolegle. Do końców opornika zastępczego przyłożone jest napięcie U; płynie przez niego prąd o natężeniu I będący sumą natężeń prądów w opornikach połączonych równolegle. Opór zastępczy w połączeniu równoległym oblicza się za pomocą wzoru:

1R=1R1+1R2+

gdzie:
Rn opór n-tego opornika; R – opór zastępczy.

ime5s9ZIxT_d5e600

Przykład 2

Dwa oporniki o oporach R1=20 ΩR2=30 Ω połączono równolegle. Oblicz natężenie prądu płynącego przez każdy opornik, jeśli podłączono je do źródła stałego napięcia równego 6 V.
Wzór:
I=UR 
Dane:
R1=20 Ω 
R2=30 Ω  
U=6 V 
Szukane:
I1=?  
I2=?  
Obliczenia:
I1=6 V20 Ω=0, 3 A

I2=6 V30 Ω=0, 2 A 
Odpowiedź:
Przez opornik R1 płynął prąd o natężeniu 0, 3 A, a przez opornik R2 – prąd o natężeniu 0, 2 A.

Ćwiczenie 3

RpGFTIIXJPPic1
Zadanie interaktywne.

Dwa oporniki o oporach R1=120 ΩR2=480 Ω połączono równolegle i przyłożono napięcie U=24 V.

Zależności:
I=UR

Dane:
R1=............ Ω
R2=............ Ω
U=............

Szukane:
I1=?
I2=?

Obliczenia:
I1=............ :............ Ω =............

I2=............

Odpowiedź:
Natężenia prądu są równe............ i.............

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

Przykład 3

Na podstawie danych zawartych na schemacie oblicz, jakie będą wskazania mierników w obwodzie elektrycznym. Amperomierz A1 wskazuje 0, 5 A.

R5icgTCSq9ASB1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Wzór:
I=UR 
Dane:
R1=6 Ω 
R2=10 Ω 
I1=0, 5 A 
Szukane:
I=?  
I2=?  
U=?  
Obliczenia:
U=0, 5 A·6 Ω=3 V 
I2=3 V10 Ω=0, 3 A 
I=I1+I2 
I=0, 5 A+0, 3 A=0, 8 A 
Odpowiedź:
Woltomierz wskazuje 3 V, amperomierz A2 – 0, 3 A, natomiast amperomierz A10, 8 A.

R1Q4jh556QLLC1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4. 1

RkNSmlPTFW3Es1
Zadanie interaktywne.

Na podstawie danych zawartych na schemacie obwodu elektrycznego oblicz wskazania mierników. Amperomierz A2 wskazuje 0, 1 A.
Wskaż prawidłowe odpowiedzi.

Amperomierz A1 wskazuje wartość 0, 05 A.Amperomierz A wskazuje wartość 0, 15 A.Woltomierz wskazuje wartość 6 V.Amperomierz A1 wskazuje wartość 0, 5 A.

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

Przykład 4

Na podstawie schematu obwodu elektrycznego oblicz:

 1. napięcie wytwarzane przez baterię;

 2. natężenie prądu płynącego przez opornik;

 3. opór opornika R.

RWDdnqDOmLBvr1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Zależności:
 U=I1·R1 
I=I1+I2 
R=UI2 
Dane:
I=0, 4 A 
I1=0, 3 A 
R1=100 Ω  
Szukane:
U=?  
I2=?  
R=?  
Obliczenia:
U=0, 3 A·100 Ω=30 V
0, 3 A+I2=0, 4 A 
I2=0, 4 A-0, 3 A=0, 1 A 
R=30 V0, 1 A=300 Ω

Przykład 5

Odpowiedź:
Bateria wytwarza napięcie 30 V. Natężenie prądu płynącego przez opornik jest równe 0, 1 A. Opór opornika wynosi 300 Ω.

Ri76NTwy7oE4Q1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5. 1

RO8ebY38akq611
Zadanie interaktywne.

Korzystając z danych umieszczonych na schemacie obwodu elektrycznego uzupełnij puste miejsca.

Oporniki są połączone....................... Natężenie prądu płynącego przez opornik R2 jest równe............. Bateria wytwarza napięcie............. Opór opornika R wynosi............ Ω. Opór zastępczy jest................ niż 2 Ω.

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

ime5s9ZIxT_d5e846
 • Pierwsze prawo Kirchhoffa: suma natężeń prądów wpływających do węzła i suma natężeń prądów z niego wypływających są sobie równe.
  I=I1+I2

 • Napięcie przyłożone do oporników połączonych równolegle i napięcie w poszczególnych opornikach mają taką samą wartość.

 • Aby obliczyć odwrotność oporu całkowitego (zastępczego R) odbiorników połączonych równolegle należy dodać do siebie odwrotności oporu poszczególnych odbiorników (Rn).
  1R=1R1+1R2+

Praca domowa

Polecenie 1. 1

W różnych instalacjach elektrycznych znajdują się bezpieczniki. Wyszukaj w dostępnych ci źródłach (książki, internet), jaką rolę odgrywa bezpiecznik w instalacji. Opisz, jak działa to urządzenie.

ime5s9ZIxT_d5e901
Gustaw Robert Kirchhoff
R1DBWVk0YCwjm1

Źródło: QWerk (http://commons.

Gustaw Robert Kirchhoff

Niemiecki fizyk o szerokich zainteresowaniach badawczych. Współtwórca analizy spektralnej, czyli określania składu chemicznego (np. mieszaniny pierwiastków) za pomocą analizy światła emitowanego przez substancje o wysokiej temperaturze. W 1845 r. opublikował prawa dotyczące przepływu prądu elektrycznego i tym samym poszerzył odkrycia Georga Ohma.

ime5s9ZIxT_d5e1001

Ćwiczenie 6

R1OuhWb4v8QfP1
Zadanie interaktywne.

Uzupełnij puste miejsca wybierając brakujące elementy z listy.

może doprowadzić, równolegle, szeregowo, nie może doprowadzićSamochodowa instalacja elektryczna może być zasilana akumulatorem o napięciu 12 V (głównie auta osobowe) lub 24 V (niektóre auta ciężarowe). Żarówki znajdujące się w reflektorach są połączone.............................................
Usunięcie lub przepalenie się jednej z nich............................................ do zgaśnięcia pozostałych.

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

R1FXTIeU471w61

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7. 1

Rl2v23lCjxhoT1
Zadanie interaktywne.

Oceń prawdziwość poniżśzych zdań.

PrawdaFałszOporniki R1R2 są połączone z opornikiem R3 równolegle.□ Napięcie przyłożone do końców opornika R3 jest równe napięciu ogniwa.Wszystkie oporniki są połączone równolegle.Dla tego obwodu prawdziwa jest zależność: I1=I3.

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

Ćwiczenie 8

R1DNHFh0zRmKD1
Zadanie interaktywne.

Opornik o oporach R1=12 ΩR2=6 Ω połączono równolegle i podłączono pod napięcie U=24 V. Oblicz opór zastępczy (R) i natężenie prądu płynącego przez każdy opornik.

R=4 Ω, I1=2 A, I2=4 AR=18 Ω, I1=3 A, I2=4 AR=4 Ω, I1=0, 5 A, I2=0, 25 AR=18 Ω, I1=0, 5 A, I2=0, 25 A

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

Ćwiczenie 9

R1C1zaoghN3zD1
Zadanie interaktywne.

W obwodzie elektrycznym znajduje się dziesięć żarówek o oporze R = 10 Ω każda oraz bateria o napięciu U = 4, 5 V.

Opór całkowity wynosi 100 Ω.Napięcie na każdej żarówce jest równe 4, 5 V.Natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę jest mniejsze niż 0, 5 A.

Źródło: Magdalena Grygiel <Magdalena.

Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w

 1. Instrukcje dotyczące instalacji Canon Vixiz Hfm30

 2. Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fac053j7a4

 3. Instalacja i instrukcje obsługi Brother Hl 2040 B W Laser Printer

 4. Skrócony opis Asus Nova Lite Px24

 5. Instrukcja szybkiego startu w środku Bosch Waj20170ma

 6. Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Gdp615hsm

 7. Lista części i instrukcja demontażu Ge Jcbp36

 8. Informacje o modelu Fujitsu T4215 Lifebook Tablet Pc

 9. Instalacja i wymiana 3m Dbi Sala 2100066

 10. Instrukcja obsługi produktu Hitachi L32 H03w

 11. Informacje o specyfikacji i instrukcja części zamiennych Haier Hbq18jadw

 12. Podręcznik instalacji Beko Wey96054w

 13. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Caleffi 5495 Sep4

 14. Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

 15. Instrukcja instalacji i aktualizacji Dewalt Dwe4115

 16. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Aeg Oko_santo Super 2850 6ka

 17. Specyfikacja, działanie, zastosowania, konserwacja Craftsman Gasoline Weedwacker 358 795580

 18. Instrukcja przyporządkowania pinów Ge Spacemaker Gtup240emww

 19. Operacja Canon Macro Twin Lite Mt 24ex

 20. Instalacja Quickmanual Cisco Air Cap3702i Z K9

 21. Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire Ffhs2611lbh

 22. Instrukcja użytkowania i konserwacji Bosch Gsr12v 300

 23. Użytkownik i pielęgnacja Beko Tzda627

 24. Instrukcja montażu i instrukcja obsługi 8e6 Technologies Er3 100 5k02 55

 25. Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cisco Cisco7206

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastępczy Electrolux Erb36300w