Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss

Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss to podręcznik, który zawiera szczegółowe informacje na temat wymiarów i specyfikacji różnych produktów marki GE. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wymiarów, waga i innych ważnych parametrów, dzięki czemu można wybrać odpowiedni produkt dla własnych potrzeb. Podręcznik zawiera również informacje na temat używania produktów, a także instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i napraw. Podręcznik jest przydatny dla osób, które potrzebują szczegółowych informacji na temat produktów marki GE.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

   • Szkolny zestaw podręczników

   • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

    OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    KLASA Ia

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Numer dopuszczenia

    Edukacja

    wczesnoszkolna

    Nowi Tropiciele. Podręcznik dla klasy 1. Edukacja wczesnoszkolna

    J. Dymarska

    J. Hanisz

    M. Kołaczyńska

    B. Nadarzyńska

    WSiP

    815/1/2017

    Język angielski

    NEW English Adventure 1. Podręcznik z płytą CD

    English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

    Autorzy książki ucznia: 
    Viv Lambert, AnneWorrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka
    Autorzy zeszytu ćwiczeń: 
    Viv Lambert, AnneWorrall

    Wydawca: Pearson

    819/2/2018

    Religia

    Poznaję Boży świat.

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
    J. Snopek

    Jedność

    AZ-11-01/18-KI-4/20

    Zajęcia edukacyjne

    KLASA IIIa

    Nowi Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna klasa 3.

    A. Banasiak, A. Brudzińska,
    A. Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska,
    R. Kamiński, B. Nadarzyńska,

    815/5/2019

    815/6/2019

    New English Adventure 3. Podręcznik z płytą CD

    Viv Lambert

    AnneWorrall

    Wydawca: Pearson Central Europe

    819/2/2018

    Jezus jest z nami + ćwiczenia

    D. Kurpiński,

    AZ-13-01/12-KI-4/13

    KLASA IVa

    Przedmiot

    Język polski

    NOWE Słowa na start! 4 podręcznik

    NOWE Słowa na start! 4; ćwiczenia

    A. Klimowicz, M. Derlukiewicz;

    A. Marcinkiewicz, J. Ginter

    Nowa Era

    907/1/2017

    Historia

    Wczoraj i dziś

    Śniegocki, Zielińska

    443/2/2013/2015

    Starland 1

    V. Evans,
    J. Dooley

    Express Publishing

    860/1/2017

    Matematyka

    Matematyka z

    kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

    Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

    M. Braun,
    A. Markowska,
    M. Paszyńska

    875/2/2018

    Przyroda

    Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy 4

    Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, Maria Marko-Worłowska

    863/2019/z1

    Plastyka

    Do dzieła! 4

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

    903/2/2018

    Technika

    Jak to działa?

    Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 4 + karty pracy

    L. Łabecki,

    M. Łabecka

    295/2/2010/2015

    Muzyka

    Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    852/1/2017

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy IV

    T. Król,
    K. Maśnik,
    G. Węglarczyk

    RUBIKON

    920/1/2017

    Informatyka

    „Lubię to! ” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

    Michał Kęska

    847/1/2020/z1

    Miejsce pełne BOGActw.

    ks. Mielnicki,

    AZ-21-02/12-KI-1/12

    KLASA IVb

    A. Klimowicz,
    M. Derlukiewicz;

    V. Evans,

    J. Dooley

    A. Markowska, M. Paszyńska

    Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV

    863/2019/z1

    Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

    KLASA Va

    NOWE Słowa na start! 5 podręcznik

    NOWE Słowa na start! 5; ćwiczenia

    A. Klimowicz,
    . Derlukiewicz

    907/2/2018

    kluczem dla klasy 5 cz. 1 i 2

    Biologia

    Puls życia

    J. Stawarz,
    M. Sękarz

    844/1/2018

    Geografia

    Planeta nowa

    Zeszyt ćwiczeń

    T. Rachwal,
    R. Malarz

    906/1/2018

    Do dzieła! 5

    Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 5 + karty pracy

    L. Łabecki,
    M. Łabecka

    Lekcje muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

    852/2/2018

    Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klas V

    920/2/2018

    „Lubię to! ” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

    847/2/2021/z1

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

    JEDNOŚĆ

    AZ-21-01/20KL/2/20

    KLASA VIAU

    Funkcjonowanie społeczne i osobiste

    - Uczę się z kartami pracy.

    - Wchodzę w dorosłość. Pakiet edukacyjny

    - Ilustrowane karty do nauki zachowań społecznych

    - Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

    - Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

    A. Borowska – Kociemba

    Elżbieta Rabant, Hanna Kurjata

    Paulina Pawłowska

    Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska

    Agnieszka Borowska – Kociemba

    Harmonia

    Wydanie: 2015r.

    Wydanie: 2022r.

    Wydanie: 2021r.

    Wydanie: 2020r.

    Wydanie:
    2015r.

    Zajęcia rozwijające komunikowanie się

    - Czytam w myślach.

    - Dialogi komiksowe

    Dominika Krupa

    C. Grey,
    J. Okuniewski

    Zajęcia rozwijające kreatywność

    - Pewny start. Pakiet. Mój dobry rok. Plastyka, technika

    - Obrazkowa książka kucharska

    - Kalendarz – kreatywna plansza

    - Twórcze podróże plastyczne

    Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

    Ewa Oleksy, Justyna Nizińska

    Alina Arciszewska - Binnebesel

    Wydanie: 2016r.

    Religia

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

    Mielnicki K., Kondrak E.

    AZ-22-01/20-KI-2/20

    KLASA VI b

    "Nowe! Słowa na start, Klasa 6 Podręcznik i

    zeszyt ćwiczeń

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

    907/3/2019

    Historia

    Wczoraj i dziś. Klasa 6

    W. Surdyk – Fertsch, B.

    Olszewska, G. Wojciechowski

    877/3/2019

    Starland 2

    860/2/2018

    Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

    M. Braun,

    A. Mańkowska,

    M. Paszyńska

    875/3/2019

    Planeta nowa 6

    906/2/2019

    Joanna Stawarz

    844/2/2019

    Do dzieła! 6

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

    903/3/2018

    Technika

    Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 6 + karty pracy

    MEN 384/1/2011

    MEN 384/2/2012

    Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

    Monika Gromek,

    Grażyna Kilbach

    852/3/2019

    Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasVI

    920/3/2019

    „Lubię to! ” Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

    847/3/2022/z1

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Kondrak

    AZ-22-01/20-KI-4/21

    KLASA VI c

    "Nowe! Słowa na start. Klasa 6”

    Podręcznik i

    zeszyt ćwiczeń 

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

    W. Surdyk – Fertsch,
    B. Olszewska, G. Wojciechowski

    Joanna Stawarz

     M. Łabecka

    T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

    Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

    AZ-22-01/20-KL-4/21

    KLASA VII a

    NOWE Słowa na start 7

    J. Kościerzyńska, M. Chmiel,
    M. Szulc,
    A. Gorzałczyńska – Mróz

    907/4/2017

    Język niemiecki

    Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
    Deutschtour FIT

    Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

    1096/1/2020

    Wczoraj i dziś Podręcznik i ćwiczenia

    ( ćwiczenia dla klasy 7c)

    S. Roszak,
    A. Łaszkiewicz,
    J. Kłaczkow

    877/4/2017

    Smart Time 1 - + zeszyt ćwiczeń

    Virginia Evans, Jenny Dooley

    Express Publishing

    860/4/2017

    Kluczem. Klasa 7
    ( nowe wydanie) +

    Zeszyt ćwiczeń

    M. Mańkowska, M. Paszyńska,

    J. Janowicz,

    W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K. Wej

    875/4/2020/z1

    Planeta Nowa

    Roman Mararz, M. Szubert

    906/3/2017

    Puls życia

    M. Jefimow

    844/3/2020/z1

    Chemia

    Chemia Nowej Ery

    J. Kulawik,

    T. Kulawik,

    M. Litwin

    785/1/2017

    Fizyka

    Spotkania z fizyką

    G. Francuz – Ornat,

     T. Kulawik

    885/1/2017

    Do dzieła! 7

    M. Ipczyńska,

    N. Mrozkowiak

    903/4/2020/z1

    Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

    852/4/2020/z1

    „Lubię to! ” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

    Grażyna Koba

    847/4/2020/z1

    Wędrując do dorosłości.

    Materiały przygotowane przez nauczyciela, elementy różnych podręczników

    Teresa Król

    920/4/2017

    Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

    ks. Mielnicki,
    E. Kondrak,
    E. Parszewska

    JEDNOŚĆ

    AZ-31-01/13-KI-3/13 

    Doradztwo zawodowe

    KLASA VII b

    J. Chmiel,

    M. Szulc,

    A. Gorzałczyńska – Mróz

    Deutschtour FIT

    S. Roszak,

    A. Łaszkiewicz,

    J. Kłaczkow

    Smart Time 1 + zeszyt ćwiczeń

    Kluczem. Klasa 7

    ( nowe wydanie) +

    M. Braun,

    A. Paszyńska,

    Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

    G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

    M. Ipczyńska,
    N. Mrozkowiak

    KLASA VIIIa

    - Uczę się z kartami pracy

    - Historyjki społeczne o Tymonie. Pakiet

    - Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych

    - Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja. Trudne emocje

    - Pakiet Mój Dobry rok

    - Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

    - Tacy jesteśmy

    - Funkcjonowanie społeczne

    A. Borowksa - Kociemba

    Anna Jarosz – Bilińska

    Jed Baker

    Anna Kańciurzewska

    Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

    Żanetta Lemańska

    Jacek Stojanowski

    A. Borowska-Kociemba,

    M. Krukowska

    Wydanie: 2015r

    Wydanie: 2018r.

    Wydanie:

    2021r.

    2016r.

    - Rozwijanie komunikacji

    - Karty pracy rozwijające komunikację

    - Abrakadabra. Czytam!

    - Potyczki ze zgrywusem

    Jacek Stojanowski

    Dominika Jakrzewska

    Fornalik I., Pachniewska K., Płuska J.

    - Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło

    - Plastyka, technika. Mój dobry rok

    - Pakiet ( ułóż figury, puzzle, wzory)

    Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Anna Minkiewicz

    Magdalena Hinz

    2020r.

    Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

    ks. Parszewska

    AZ-32-01/13-KI-4/14

    KLASA VIII b 

    NOWE! Słowa na start. Klasa 8.

    Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

    M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

    907/5/2018

    Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
    MeineDeutschtour

    838/2/2018

    Wczoraj i dziś Podręcznik

    877/5/2018

    WOS

    Dziś i jutro

    Janicka, Janicki, Maćkowska

    874/2017

    EDB

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    B. Breitkopf, Czyżow

    923/2018

    Smart Time 2 + zeszyt ćwiczeń

    860/5/2017

    Kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

    W. Babiański,

    E. Wej

    875/5/2021/z1

    Planeta Nowa 8

    906/4/2018

    B. Songin,

    A. Boczarowski, M. Sęktas

    844/4/2021/zl

    ćwiczenia

    785/2/2018

    G. Francuz – Ornat; T. Kulawik

    885/2/2018

    „Lubię to! ” Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

    847/5/2018

    Wędrując do dorosłości. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

    920/5/2019

    Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

    AZ-32-01/13-KI-4/14

    KLASA VIII c 

    - Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

    - Memory matematyczne

    - Pakiet Moja codzienność

    - Percepcja wzrokowa i słuchowa

    - Orientacja przestrzenna

    - Koncentracja uwagi

    Magdalena Hinz

    Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

    .

    2015r.

    Wydanie: 2017r.

    - Pakiet rozwijający komunikowanie się

    Anna Jarosz – Bilińska, Jacek Stojanowski

    - Plastyka, technika. Pakiet Pewny Start. Mój dobry rok

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z wymiarami Ge Cye22tshbss