Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker Bdcdmt112

Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker BDCDMT112 to podręcznik służący do obsługi i konserwacji wszystkich akumulatorowych narzędzi Black And Decker. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji narzędzi. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące naprawy narzędzia w razie awarii. Podręcznik jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą zoptymalizować wydajność i bezpieczeństwo narzędzi Black And Decker.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker Bdcdmt112

Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Black & Decker BDCDMT112 Wiertarka Akumulatorowa

Popularność:

750 wyświetleniaPrzelicz strony:48 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:8 Mb
Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Black & Decker
  • Piła JS615BBlack & Decker JS615B Instrukcja Użytkownika
  • Żelazko F54Black & Decker F54 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaNiszczarki Do Papieru CC2000 CC2001Black & Decker CC2000 CC2001 Instrukcja UżytkownikaTrymery LST1018Black & Decker LST1018 InstrukcjaSzlifierka Linea Pro QS800Black & Decker Linea Pro QS800 InstrukcjaPiekarniki OvenBlack & Decker Oven Instrukcja UżytkownikaPiła KS629-638SEBlack & Decker KS629-638SE InstrukcjaZszywacz 9701Black & Decker 9701 InstrukcjaKlimatyzatory Powietrza MUZ-FD12NABlack & Decker MUZ-FD12NA Instrukcja UżytkownikaChainsaw ostrzenia Saw BDCDMT120Black & Decker Saw BDCDMT120 Instrukcja UżytkownikaBlendery BLP6600MBlack & Decker BLP6600M Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaRobot Do Gotowania Ryżu RC600Black & Decker RC600 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaBlack & Decker RC600 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie Robocze BSL302Black & Decker BSL302 InstrukcjaCzęści Samochodowe BD168FBlack & Decker BD168F InstrukcjaOpiekacze TO1303SBBlack & Decker TO1303SB Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOdkurzacze CHV1610Black & Decker CHV1610 Instrukcja UżytkownikaBlendery CYCLONE BLC12600BUCBlack & Decker CYCLONE BLC12600BUC Instrukcja PosiadaczaZaparzacze Do Kawy BREW 'N GO DCM18Black & Decker BREW 'N GO DCM18 Instrukcja UżytkownikaPiła Akumulatorowa KS600EBlack & Decker KS600E Instrukcja UżytkownikaPiekarniki Perfect Broil CTO4300BBlack & Decker Perfect Broil CTO4300B Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaTrymery Hedge Trimmer LHT2220RBlack & Decker Hedge Trimmer LHT2220R Instrukcja UżytkownikaŚrubokręt Mechaniczny VP810Black & Decker VP810 Instrukcja UżytkownikaŻelazko X750Black & Decker X750 InstrukcjaTrymery GL650Black & Decker GL650 Instrukcja UżytkownikaŁadowarka Do Baterii VP100CBlack & Decker VP100C Instrukcja UżytkownikaTrymery HS1022Black & Decker HS1022 InstrukcjaŻelazko S600 SeriesBlack & Decker S600 Series Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOczyszczacz Do Dywanów FSM1620Black & Decker FSM1620 Instrukcja UżytkownikaŻelazko AS75Black & Decker AS75 Jak UżywaćBlack & Decker AS75 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaWieża Fan BDTF1012WBlack & Decker BDTF1012W Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaŻelazko LIGHT N EASY F920CBlack & Decker LIGHT N EASY F920C Instrukcja UżytkownikaKosiarki Lawn Mower mm275Black & Decker Lawn Mower mm275 Instrukcja UżytkownikaWiertarka DW222Black & Decker DW222 InstrukcjaPiła Akumulatorowa LPS7000Black & Decker LPS7000 InstrukcjaEdger GH1100Black & Decker GH1100 Instrukcja UżytkownikaOdkurzacze FHV1080Black & Decker FHV1080 InstrukcjaBlack & Decker FHV1080 Instrukcja Użytkownika

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BLACK & DECKER BHD5. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BLACK & DECKER BHD5 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BLACK & DECKER BHD5


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BLACK & DECKER BHD5

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dziki wieloletniemu dowiadczeniu w produkcji i projektowaniu narzdzi oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiza, BERNER jest jednym z najpewniejszych partnerów dla u ytkownika narzdzi elektrycznych. Napicie V Moc pobrana W Udar min-1 Prdko obrotowa min-1 Energia udaru J Maksymalny zasig wiercenia w betonie - wiertla lite mm - wiertla rdzeniowe mm Optymalny zasig wiercenia w betonie - wiertla lite Mm Pozycje dluta Uchwyt Masa kg Minimalne nat enie prdu bezpiecznika: Narzdzia elektryczne 230 V 10 W instrukcji tej zastosowano nastpujce symbole: Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji nara asz si na doznanie obra e ciala, utrat ycia lub uszkodzenie narzdzia! Poziom cinienia akustycznego jest zgodny z wytycznymi EWG 86/188/EEC oraz 98/37/EEC i zostal zmierzony wedlug normy EN 50144: Przy korzystaniu z elektronarzdzi przestrzegaj obowizujcych przepisów bhp, by w ten sposób chroni si przed pora eniem prdem elektrycznym, obra eniami ciala i po arem. [... ] Wszystkie wylczniki powinny by suche, czyste, nie zabrudzone olejem ani smarem. 19 Kontroluj elektronarzdzie pod wzgldem uszkodze Przed u yciem sprawd elektronarzdzie, czy jest calkowicie sprawne. niniejsze elektronarzdzie jest zgodne z obowizujcymi przepisami bezpieczestwa i higieny pracy. Naprawy mog by wykonywane tylko przez warsztat serwisowy BERNER, gdy w przeciwnym razie u ytkownik nara a si na wypadek. Sprawd, czy narzdzie, jego czci lub akcesoria nie zostaly uszkodzone w czasie transportu. Przed przystpieniem do pracy dokladnie zapoznaj si z niniejsz instrukcj. A) Mlot udarowo-obrotowy zostal zaprojektowany na potrzeby profesjonalnego wiercenia udarowego, lekkiego podkuwania oraz wiercenia bez udaru. 1 Wylcznik 2 Regulator prdkoci i udaru 3 Wskanik obslugi 4 Rodzaj eksploatacji ­ wlcznik wybierakowy 5 Zamknicie bezpieczestwa 6 Uchwyt do akcesoriów SDS-max® 7 Kolnierz zaciskowy 8 Dodatkowa rkoje 9 Piercie zaciskowy dodatkowej rkojeci 10 Tylny otwór pod gwint dla rkojeci 11 Ogranicznik glbokoci wiercenia 12 Tylny uchwyt Funkcja lagodnego rozruchu Funkcja umo liwia stopniowe zwikszanie prdkoci obrotowej wrzeciona, co pozwala unikn zejcia wiertla z wybranej pozycji w Sprzglo redukujce moment obrotowy Mloty udarowo-obrotowe zaopatrzone s w sprzglo redukujce moment obrotowy, które redukuje reakcj na maksymalny moment obrotowy, przenoszony na operatora w przypadku zakleszczenia wiertla. B) Elektroniczna regulacja prdkoci obrotowej i udaru (2) ma nastpujce zalety: - mo liwo u ywania mniejszych wiertel bez ryzyka ich zlamania - mo liwo wiercenia w lekkich i kruchych materialach bez ryzyka rozkalibrowania otworu - optymalna kontrola pozwalajca na precyzyjne dlutowanie Kontrolka urzdzenia i kontrolka awarii Czerwona dioda kontrolna awarii (3) zapala si, gdy szczotki wglowe s niemal calkowicie zu yte i narzdzie wymaga obslugi serwisowej. Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mog by wymienione tylko przez specjalist elektryka. Wyslu ony kabel sieciowy lub wtyczk nale y nastpnie fachowo zlikwidowa zgodnie z obowizujcymi przepisami o ochronie rodowiska naturalnego. U ywaj przedlu acza, który zostal dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez elektronarzdzie (patrz: Dane techniczne). Przed rozpoczciem monta u i regulacji zawsze wyjmuj wtyczk sieciow z gniazda. Dziki mo liwoci ustawienia od "1" (niskie) do "7" (pelna moc) urzdzenie jest wyjtkowo wszechstronne i przydatne do wielu zastosowa. ] Zawsze wylczaj narzdzie, gdy zadanie zostaje wykonane i przed odlczeniem z sieci. Wykorzystaj nawiercony otwór jako prowadzenie dla wiertla prowadzcego koronk wiertnicz. Elektronarzdzia BERNER zostalo zaprojektowane do pracy przed dlugi czas przy minimalnej konserwacji. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BLACK & DECKER BHD5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BLACK & DECKER BHD5.

Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker Bdcdmt112

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker Bdcdmt112

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy Black And Decker Bdcdmt112