Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b

Canon Xj80x8 8b to w pełni zautomatyzowany podręcznik funkcji sterowania, który został opracowany przez firmę Canon. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak skonfigurować i skontrolować wszystkie funkcje urządzenia. Podręcznik zawiera także wskazówki dotyczące diagnostyki problemów, które może napotkać użytkownik, a także wszelkie informacje o aktualizacjach dostępnych dla urządzenia. Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b ułatwia konfigurację i kontrolę urządzenia, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b

Wpisz w oknie wyszukiwania słowa kluczowe i kliknij ikonę (Wyszukaj).

Można wyszukiwać strony docelowe w tym podręczniku.

Strony docelowe można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe w oknie wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie funkcji

  Wprowadź słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

  Przykład: gdy chcesz się dowiedzieć, jak należy ładować papier
  Wprowadź w oknie wyszukiwania „ładowanie papieru” i przeprowadź wyszukiwanie

 • Rozwiązywanie problemów

  Informacje o kodach pomocniczymi wyświetlanych w przypadku wystąpienia błędów można znaleźć w sekcji Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów drukarki.

  Wyszukiwanie funkcji aplikacji

  Wprowadź nazwę aplikacji i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

  Przykład: jeśli chcesz się dowiedzieć, jak drukować kolaże za pomocą aplikacji Easy-PhotoPrint Editor
  Wpisz w oknie wyszukiwania „Easy-PhotoPrint Editor kolaż” i przeprowadź wyszukiwanie

  Wyszukiwanie stron referencyjnych

  Wprowadź tytuł strony odniesienia

  Przykład: aby zapoznać się z treścią strony, do której odsyła poniższe zdanie na stronie procedury skanowania
  W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Strona główna u góry strony w oknie Podręcznik online dla danego modelu i wyszukaj hasło „Karta Ustawienia kolorów”.
  Wprowadź w oknie wyszukiwania tekst „Karta Ustawienia koloru” i przeprowadź wyszukiwanie.

Ważne

 • Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.
 • Uwaga

 • W przypadku wyszukiwania z poziomu tej strony brane są pod uwagę wszystkie produkty uwzględnione w niniejszym przewodniku.
 • Program IJ Network Scanner Selector EX2 umożliwia wybranie skanerów i drukarek, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

  Po zainstalowaniu programu IJ Network Scanner Selector EX2 jego ikona jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie.

  Ważne

  • Jeśli nie można skanować przez sieć, pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers z naszej witryny i wykonaj aktualizację.
  • Gdy program IJ Network Scanner Selector EX2 jest włączony, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia, czy jest możliwa komunikacja sieciowa ze skanerem lub drukarką. W przypadku korzystania z komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano skaner lub drukarkę, należy wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX2.

  Uwaga

 • Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć.

  Windows 11/Windows 10:

  W menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie programy (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

 • Windows 8. 1:

  Na ekranie startowym kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX2.

  Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX2 nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector EX2”.

  Windows 7:

  W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

  Menu

  Powoduje wyświetlenie menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony (IJ Network Scanner Selector EX2) w obszarze powiadomień na pulpicie.

  Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)/Włącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)

  Włącza lub wyłącza program IJ Network Scanner Selector EX2.

  Po wybraniu polecenia Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2) nie można skanować za pośrednictwem sieci przy użyciu panelu operacyjnego.

  Włączony: , Wyłączony:

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, nie można skanować z panelu operacyjnego, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.
 • Ustawienia... (Settings... )
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. Można wybrać model, z którego chce się korzystać.
  Informacje (About)

  Wyświetla informacje o wersji.

  Wyświetlone okno dialogowe umożliwia zmianę języka na taki, który będzie używany w aplikacji. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu komputera.

  Zakończ (Exit)
  Powoduje zakończenie działania narzędzia IJ Network Scanner Selector EX2. Ikona (Włączony) lub (Wyłączony) znika z obszaru powiadomień na pulpicie.

  Ekran Ustawienia skanowania z komputera

  W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij ikonę narzędzia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustawienia... ), aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z komputera.

  Przed rozpoczęciem skanowania przez sieć trzeba wybrać skaner lub drukarkę za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX2.

  Skanery (Scanners)

  Wyświetlane są adresy MAC skanerów lub drukarek, których można używać za pośrednictwem sieci.

  Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

  Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.
  Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Pojawi się okno Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings). Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście Skanery (Scanners) i to ustawienie jest niedostępne.
 • Ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) na ekranie Ustawienia skanowania z komputera, aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings).

  Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ustawienie Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) może być wyświetlane na ekranie ustawień skanowania z panelu operacyjnego, ale nie będzie ono dostępne.
 • Jeśli na liście nie ma skanera ani drukarki, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk OK w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.

 • Sterowniki MP Drivers są zainstalowane
 • Po zainstalowaniu sterowników MP Drivers skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
 • Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem
 • Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, przejdź do sekcji Problemy z komunikacją sieciową.

 • To oprogramowanie jest niepotrzebne, jeśli skanowanie odbywa się przez port USB. Informacje o usuwaniu tego oprogramowania podano w części „Odinstalowywanie programu IJ Network Scanner Selector EX2”. Skanowanie za pośrednictwem portu USB i komputera jest możliwe również w sytuacji, gdy program ten nie został usunięty.
 • Jako przełącznika możesz używać ekranu iPhone’a, aparatu, mikrofonu lub tyłu iPhone’a. Możesz także dodać zewnętrzny przełącznik wspomagający.

  Przed dodaniem przełącznika zewnętrznego podłącz go do iPhone’a, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przełącznika. Jeśli przełącznik łączy się przez Bluetooth, połącz go w parę z iPhone’em — włącz przełącznik, a następnie przejdź do Ustawień , stuknij w Bluetooth, włącz Bluetooth, stuknij w nazwę przełącznika, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  1. Przejdź do Ustawień i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Przełączniki.

  2. Stuknij w Dodaj nowy przełącznik, a następnie wybierz dowolną z następujących opcji:

   • Zewnętrzne: Wybierz przełącznik obsługujący Bluetooth lub oznaczony logo Made For iPhone (MFi), podłączany przez złącze Lightning iPhone’a.

   • Ekran: Aby aktywować przełącznik, stuknij w ekran iPhone’a.

   • Aparat: Ustaw się przodem do aparatu i porusz głową w lewo lub w prawo.

   • Stuknięcie w tył: Stuknij dwukrotnie lub trzykrotnie w tył iPhone’a.

   • Dźwięk: Wydawaj dźwięki dźwięczne i bezdźwięczne, takie jak „u” lub „pyp”.

  3. Przypisz do przełącznika czynność.

   Aby funkcja Sterowanie przełącznikami działała prawidłowo, musisz przypisać jeden przełącznik do czynności czynność Zaznacz rzecz, a drugi do czynności Przejdź do następnej rzeczy.

  Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji sterowania Canon Xj80x8 8b