Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300

Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300 jest wysoce zaawansowanym urządzeniem sieciowym, które umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenie sieciowe. Urządzenie jest wyposażone w nowoczesne technologie bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi 802.11n, które oferują szybsze i wygodniejsze połączenie sieci bezprzewodowej. Eap300 jest również wyposażony w funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo sieci i danych. Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300 zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i wykorzystania urządzenia, aby pomóc użytkownikom w osiągnięciu optymalnego wykorzystania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300

Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

2018-08-30 14:47, akt. 2023-01-09 12:11

publikacja
2018-08-30 14:47

aktualizacja
2023-01-09 12:11

„Dobry start”, czyli tzw. 300+ na dziecko to program rządowy oferujący jednorazowe wsparcie na zakup wyprawki szkolnej dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do końca września. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o 300 plus.

fot. Krystian Maj / / FORUM

– W tym roku na realizację programu „Dobry start” zabezpieczyliśmy w budżecie państwa kwotę 1, 42 mld zł (... ) Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

Wnioski o przyznanie świadczenia 300 plus należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.  Świadczenie „Dobry start” przysługuje na każde (uczące się) dziecko w rodzinie, bez kryterium limitu dochodu. Formularze można składać za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Reklama
Wybrane dla Ciebie: 10% zniżki na szkolne ubezpieczenie NNW, z kodem 02346

Dla kogo 300+ na wyprawkę?

300 zł na wyprawkę w ramach rządowego programu „Dobry Start”wypłacane jest jeden raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przeznie 20. roku życia. Świadczenie przysługuje na dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24.

300+ a „zerówka”

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wyłącznie uczniom. Program„Dobry Start” nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkolna, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Świadczenie nie przysługuje również studentom – informujeministerstwo rodziny i polityki. 

300 plus - dla kogo bez ograniczeń?

Świadczenie rodzinne w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka otrzymają wszystkie rodzinny na każde dziecko bez względu na wysokość dochodu. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku za pomocą drogi elektronicznej do ZUS za pomocą portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia. mpips. gov. pl, bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Czy student może otrzymać wyprawkę 300 plus?

Co do zasady rządowy program "Dobry start", czyli 300 zł na wyprawkę przysługuje na dziecko uczące się w szkole. Program wypłaty 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego nie obejmujestudentów. Natomiast od 2019 roku ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać wypłatę świadczenia 300 zł na wyprawkę?

Aby otrzymać 300 zł wyprawki dla dziecka w ramach programu„Dobry Start”, należy złożyć wniosek o świadczenie. Od roku szkolnego 2021/2022 wnioski o świadczenie "300+" można składać wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej procesem przyjmowania i wypłacania wniosków zajmowały się urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne.

Oprócz sposobu wypłaty świadczenia w ramach programu „Dobry Start” inaczej będzie wyglądać także przekazanie środków. Od roku szkolnego 2021/2022 wypłata pieniędzy będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej. Rodziny otrzymają świadczenie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek może złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczyzastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lubdyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+ online?

Wniosek 300 plus można złożyć przez internet za pomocąportalu empatia. mrpips. pl, korzystając z portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej. W których bankach można złożyć wniosek o300+ na wyprawkę szkolną dla dziecka?

Wykorzystując bankowość elektroniczną wnioski o 300 plus można złożyć za pośrednictwem następujących banków:

 • PKO Bank Polski (oraz Inteligo),
 • Bank Pekao SA,
 • mBank,
 • ING Bank Śląski SA,
 • Alior Bank,
 • BankPocztowy SA,
 • CreditAgricole Bank Polska SA,
 • Millennium,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Nest Bank,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki zrzeszone,
 • SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • BNP Paribas Bank Polska SA.

Po zalogowaniu do bankowości internetowej użytkownicy mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną online. Część wniosku wypełnia się automatycznie na podstawie dostępnych danych osobowych, resztę pisma wnioskodawca uzupełnia samodzielnie.

Rodziny dziecka z niepełnosprawnościami, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczących stopniu niepełnosprawności do wniosku może dołączyć kopię dokumentu do składanego formularza.

Banki stosują maksymalne uproszczenie procedury. Na skrzynkę e-mailową przychodzą tylko wiadomości w przypadku ewentualnej odmowy wypłacenia świadczenia. W innych sytuacjach, 300 zł na wyprawkę dla dziecka będą wypłacane na podstawie wniosku bez wydawania decyzji administracyjnej. Odpowiedni organ wyśle potwierdzenie na podany adres e-mail. Jeśli wniosek został złożony przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), można sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych. 

Wyprawka 300 plus - wniosek do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował możliwość złożenia wniosku o 300 plus online, tym samym w 2019 r. dołączył ponownie do grona instytucji udostępniających staranie się o świadczenia rodzinne internetowo. 

Od 2019 roku wniosek o "300+" online wnioskodawca może złożyć i wysłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W celu złożenia pisma wnioskodawca musi posiadać konto PUE ZUS. Można założyć je przez internet. Instrukcje znajdują się na stronie internetowej zus. pl. Cała procedura składa się z czterech kroków. Od zarejerstrowania się i wypełnienia krótkiego forumlarza po wybór hasła i sposób weryfikacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuję trzy opcje potwierdzenia tożsamości przy zakładaniu konta na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,
 • osobiście w dowolnej placówce ZUS. 
 • Jeżeli zainteresowana osoba posiada konto w banku, z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł porozumienie to do rejestracji można wykorzystać serwis bankowości elektronicznej.

  Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa Zakładu bezpieczeń Społecznych, a następnie skarga do sądu administracyjnego. 

  Jak wniosek o 300 plus przez portal „Emp@tia"?

  Złożenie wniosku 300+ przez portal  związane jest z koniecznością posiadania konta potwierdzonego za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.  Przez portal „Emp@tia" użytkownicy mogą złożyć nie tylko pisma o 300 zł na wyprawkę szkolną czy 500+ na dziecko, ale także wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, przeczytamy na stronie ministerstwa. 

  W celu złożenia wniosku 300 plus, po założeniu konta na „Emp@tii” należy wykonać następujące czynności:

 • z zakładki na stronie głównej wybrać rodzaj wniosku „Dobry start”,
 • przygotować niezbędne dokumenty,
 • wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się instytucja, do której będzie składany wniosek,
 • wybrać z listy odpowiedni urząd - musić być to instytucja właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy czy wniosek trafi do właściwego urzędu,
 • uzupełnić formularz wszystkie niezbędne informacje, 
 • dołączyć kopie niezbędnych dokuentów za pomcą kreatora wniosków,
 • sprawdzić wprowadzone dane w podsumowaniu,
 • przejść do zakładki „Dokumenty robocze” i wysłać wniosek.
 • Na wskazany przy rejestracji adres mailowy wnioskodawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO) wniosku 300+. W zakładce "Dokumenty wysłane" można sprawdzić status wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana w wiadomości e-mail. 

  "Dobry Start" 2023 dla kogo wniosek online?

  "300+" na wyprawkę szkolną przysługuje: rodzicom (matce lub ojcu dziecka), opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), opiekunowi prawnemu dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), osobie uczącej się (pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty).

  Dodatkowo rządowe świadczenie w ramach programu "Dobry start" przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosku o przyznanie 300 zł na wyprawkę szkolną może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.
 • W sytuacji gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł, podkreśla ministerstwo.

  Kiedy złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

  Wniosek o 300 plus online na wyprawkę szkolną na dziecka można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. przez stronę ministerstwa empatia. pl, bankowość internetową oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek o świadczenie "Dobry start" należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

  Kiedy wniosek o 300 plus zostanie rozpatrzony i przelany?

  300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka zostanie przelane do 30 września, o ilewnioskodawca złożył dokument w lipcu lub sierpniu. Natomiast jeżeli wniosek zostałzłożony we wrześniu, październiku lub listopadzie – czas na przelanie środków wynosi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatęświadczenia.

  Czy 300+ może zająć komornik?

  Jak informuje resort pracy, pieniądze na wyprawkę niepodlegają egzekucji komorniczej, dlatego też komornik nie może zająć 300 zł z programu „Dobry Start”. - Abyjednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunkubankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, niepowinny wybierać wypłaty świadczenia na konto bankowe – w tym celu,z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalićinną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy) – podaje resort ElżbietyRafalskiej.

  Czy 300+ wlicza się do dochodu?

  Świadczenie 300 zł z programu „Dobry Start” nie wlicza siędo dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparciarodziny. Dlatego też 300 zł na wyprawkę nie spowoduje utraty zasiłku z pomocyspołecznej.

  300+ – kiedy decyzja?

  300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wszystkim dzieciomrozpoczynającym naukę w nowym roku szkolnym. W przypadku tego programuzrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. 300+ jest zwolnione z podatku.

  Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację ojego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresuzabraknie, to informację o przyznaniuświadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiejinformacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „DobryStart”.

  Wniosek o 300+ po rozpoczęciu roku szkolnego

  Rodzice mogą się ubiegać o 300 zł wyprawki dla dziecka mimorozpoczęcia roku szkolnego. Mają taką możliwość do 30 listopada. Wypłataświadczenia nastąpi wówczas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku na wskazane konto bankowe.

  300+ – jakie dokumenty są potrzebne

  Jak podaje resort pracy, aby skutecznie wypełnić wniosek,należy przygotować następujące dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci,na które będzie się składało wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do którychdzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022, numer rachunku bankowego, naktóry ma być przekazane świadczenie.

  Dokumenty potrzebne do uzyskania 300 zł wyprawki:

 • dokładny adres miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma byćprzekazane świadczenie dobry start,
 • dane dzieci, na które składa się wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których odwrześnia będą się uczyć dzieci.
 • W razie błędów urząd realizujący wniosek będzie kontaktowałsię bezpośrednio z wnioskodawcą.

  300+ a zwrot świadczenia

  Resort pracy podaje, że zwrotu 300 zł na wyprawkę dladziecka można zażądać, jeśli:

 • świadczenie dobry start wypłacono na podstawiefałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomegowprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacono mimo brakuprawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacono osobie innejniż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu,który przyznał to świadczenie.
 • Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranegoświadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskaniaszczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócićdo gminy, która przyznaje świadczenia.

  WSZ/DF

  Źródło:

  Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla rodzin 4ipnet Eap300