Konfiguracja systemu 3m Microtouch Ex121

Aby skonfigurować system 3M Microtouch Ex121, należy najpierw odpowiednio skonfigurować sprzęt i oprogramowanie. Sprzęt można skonfigurować za pomocą narzędzia konfiguracyjnego 3M Microtouch, które można pobrać ze strony internetowej 3M. Oprogramowanie można skonfigurować za pomocą edytora wizualnego, aby dostosować ustawienia systemu do indywidualnych potrzeb. Po skonfigurowaniu sprzętu i oprogramowania, można uruchomić system 3M Microtouch Ex121 i przetestować go, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja systemu 3m Microtouch Ex121

korzystanie z narzędzia Konfiguracja systemu - Windows Client | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min

W tym artykule opisano sposób używania narzędzia Konfiguracja systemu do rozwiązywania problemów z błędami konfiguracji.

Dotyczy: Windows Vista
Oryginalny numer KB: 950093

Wprowadzenie

W tym artykule opisano sposób używania narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig. exe) do rozwiązywania problemów z błędami konfiguracji, które mogą uniemożliwić poprawne uruchamianie systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Narzędzie Konfiguracja systemu znajduje i izoluje problemy. Nie jest to jednak program do zarządzania uruchamianiem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyłączania lub trwałego usuwania programów uruchamianych po uruchomieniu systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

270035 Jak wyłączyć programy uruchamiane po uruchomieniu systemu Windows XP Home Edition lub Windows Vista

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Te kroki rozwiązywania problemów są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Jeśli nie masz możliwości zaawansowanego rozwiązywania problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:
Pomoc techniczna firmy Microsoft
Narzędzie Konfiguracja systemu automatyzuje rutynowe kroki rozwiązywania problemów, których używają specjaliści ds. obsługi klienta firmy Microsoft podczas diagnozowania problemów z konfiguracją systemu.

Gdy używasz tego narzędzia, możesz wybrać opcje, aby tymczasowo uniemożliwić ładowanie usług i programów podczas procesu uruchamiania systemu Windows. Dzięki temu procesowi można zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów wpisywania podczas korzystania z Edytora rejestru. Ponadto w przypadku korzystania z narzędzia można łatwo przywrócić oryginalną konfigurację.

W przypadku korzystania z narzędzia Konfiguracja systemu można uruchomić system Windows, podczas gdy typowe usługi i programy startowe są wyłączone. Następnie można je włączać pojedynczo. Jeśli problem nie występuje, gdy usługa jest wyłączona, ale występuje po włączeniu usługi, przyczyną problemu może być usługa.

Możesz łatwo zresetować lub zmienić ustawienia konfiguracji w systemie Windows Vista, aby uwzględnić preferencje dla następujących ustawień:

 • Opcje uruchamiania

 • Usługi, które mają zostać uruchomione podczas procesu uruchamiania

 • Programy, które są ustawione do załadowania podczas procesu uruchamiania

  Uwaga

  Te programy są określone w folderach Programy/Uruchamianie i w rejestrze.

  Aby korzystać z narzędzia Konfiguracja systemu, musisz być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

  Dostępne opcje uruchamiania

  Dostępne są następujące opcje uruchamiania:

 • Normalne uruchamianie
 • Uruchamianie diagnostyczne
 • Selektywne
 • Normalne uruchamianie

  Normalną opcją uruchamiania jest domyślny system Windows. Ta opcja umożliwia uruchamianie systemu Windows w trybie normalnym wraz ze wszystkimi załadowanymi programami, usługami i sterownikami urządzeń.

  Uruchamianie diagnostyczne

  Opcja uruchamiania diagnostycznego umożliwia systemowi Windows określenie, które podstawowe sterowniki urządzeń i oprogramowanie mają zostać załadowane podczas uruchamiania systemu Windows. W przypadku korzystania z tej opcji system tymczasowo wyłącza usługi firmy Microsoft, takie jak następujące usługi:

 • Sieci
 • "Plug and Play"
 • Rejestrowanie zdarzeń
 • Raportowanie błędów
 • Przywracanie systemu
 • Nie używaj tej opcji, jeśli musisz użyć usługi firmy Microsoft do przetestowania problemu.

  Aby przeprowadzić uruchamianie diagnostyczne, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wpisz msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie diagnostyczne, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu systemu Windows, użyj opcji uruchamiania selektywnego, aby spróbować znaleźć problem, wyłączając i włączając poszczególne usługi i programy startowe.

  Selektywne

  Opcja uruchamiania selektywnego umożliwia wybranie programów i usług, które mają zostać załadowane przez komputer po ponownym uruchomieniu komputera. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Ładowanie usług systemowych
 • Ładowanie elementów startowych
 • Używanie oryginalnej konfiguracji rozruchu
 • Domyślnie są zaznaczone wszystkie te opcje. Następujące reguły dotyczą następujących opcji:

 • Po kliknięciu, aby zaznaczyć pole wyboru, opcja jest przetwarzana po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Po kliknięciu, aby wyczyścić pole wyboru, opcja nie jest przetwarzana po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Gdy pole wyboru jest zaznaczone i gdy nie można kliknąć, aby wyczyścić pole wyboru, ponieważ jest niedostępne, niektóre elementy nadal ładują się z tej opcji po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone i gdy nie można kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru, ponieważ jest niedostępne, opcja nie jest obecna na komputerze.
 • Nie można zmienić opcji Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu.
 • Po kliknięciu przycisku, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj usługi systemowe, należy wyłączyć usługi firmy Microsoft, takie jak następujące usługi:

  Nie klikaj, aby wyczyścić to pole wyboru, jeśli musisz użyć usługi firmy Microsoft do przetestowania problemu.

  Aby przeprowadzić selektywne uruchamianie i rozwiązać problem, wykonaj następujące kroki:

 • Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij, aby wyczyścić pola wyboru Załaduj usługi systemowe i Załaduj elementy startowe.

 • Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera można odtworzyć problem, problem nie jest związany z usługami systemowymi ani elementami uruchamiania. W takim przypadku narzędzie Konfiguracja systemu nie pomoże rozwiązać problemu.

  Jeśli nie można odtworzyć problemu po ponownym uruchomieniu komputera, problem jest związany z usługami systemowymi lub elementami uruchamiania. Aby określić elementy, z którymi problem jest związany, wykonaj następujące kroki:

 • Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Załaduj usługi systemowe.

  Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera można odtworzyć problem, problem jest związany z jedną z usług systemowych. W przeciwnym razie problem jest związany z jednym z elementów uruchamiania.

  Po określeniu elementów, z którymi problem jest związany, wykonaj kroki opisane w sekcji "How to determine the service or startup item that is causing the issue" (Jak określić usługę lub element startowy powodujący problem), aby określić poszczególne usługi lub element startowy powodujący problem.

  Jak określić usługę lub element startowy, który jest przyczyną problemu

  Aby określić przyczynę problemu, można uniemożliwić ładowanie poszczególnych usług i elementów uruchamiania po ponownym uruchomieniu komputera. Możesz wykonać te kroki.

  Jak określić usługę systemową, która powoduje problem

 • Kliknij kartę Usługi, kliknij pozycję Wyłącz wszystko, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla pierwszej usługi, która znajduje się na liście, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Jeśli problem nie wystąpi, możesz wyeliminować pierwszą usługę jako przyczynę.

 • Po wybraniu pierwszej usługi kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla drugiej usługi, a następnie uruchom ponownie komputer.

 • Powtórz ten proces do momentu odtworzenia problemu. Jeśli nie możesz odtworzyć problemu, możesz wyeliminować usługi systemowe jako przyczynę. Przejdź do następnej procedury.

  Jak określić element uruchamiania, który jest przyczyną problemu

 • Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Załaduj elementy startowe.

 • Kliknij kartę Uruchamianie, kliknij pozycję Wyłącz wszystko, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla pierwszego elementu startowego, który znajduje się na liście, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Jeśli problem nie wystąpi, możesz wyeliminować pierwszy element uruchamiania jako przyczynę.

 • Po wybraniu pierwszego elementu uruchamiania kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla drugiego elementu startowego, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Jak włączyć i wyłączyć poszczególne usługi i elementy uruchamiania

  Opcje usług i uruchamiania

  Karty Usługi i uruchamianie w narzędziu Konfiguracja systemu mają następujące opcje:

 • Pola wyboru umożliwiają włączenie lub wyłączenie opcji. Aby włączyć lub wyłączyć opcję, aby załadować lub nie załadować podczas uruchamiania, kliknij, aby zaznaczyć lub kliknąć, aby wyczyścić pole wyboru. Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że opcja zostanie uruchomiona lub załadowana podczas uruchamiania.
 • Klawisze strzałek klawiatury umożliwiają przechodzenie przez różne opcje, gdy nie masz myszy.
 • Pasek SPACJI umożliwia wybranie i wyczyszczanie opcji, gdy nie masz myszy.
 • Po kliknięciu przycisku, aby wyczyścić pole wyboru dla elementu, automatycznie zostanie wybrana opcja Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne.

  Jak wrócić do normalnego uruchamiania

  Po zakończeniu rozwiązywania problemów i rozwiązaniu konfiguracji wróć do normalnego uruchamiania. Możesz wykonać następujące kroki:

 • Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jak uruchomić narzędzia diagnostyczne i inne zaawansowane narzędzia

  Możesz użyć karty Narzędzia w narzędziu Konfiguracja systemu, aby uruchomić narzędzia diagnostyczne i inne zaawansowane narzędzia. Na karcie Narzędzia jest również wyświetlana ścieżka i przełączniki narzędzi.

  Aby uruchomić co najmniej jedno z narzędzi wymienionych na karcie Narzędzia, kliknij narzędzie, które chcesz uruchomić, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Możesz też kliknąć narzędzie, które chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisze ALT+L.

  Informacje

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaawansowanego rozwiązywania ogólnych problemów z uruchamianiem w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  927392 Jak używać narzędzia Bootrec. exe w środowisku odzyskiwania systemu Windows w celu rozwiązywania i naprawiania problemów z uruchamianiem w systemie Windows Vista

  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przywracania systemu w celu przywrócenia systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  936212 Jak naprawić system operacyjny i jak przywrócić konfigurację systemu operacyjnego do wcześniejszego punktu w czasie w systemie Windows Vista

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania systemu Windows Vista w stanie "czystego rozruchu", kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  929135 Jak rozwiązać problem, wykonując czysty rozruch w systemie Windows Vista

  Jeśli te artykuły nie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu lub jeśli wystąpią objawy, które różnią się od tych opisanych w tym artykule, wyszukaj w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base więcej informacji. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:
  https://support. com

  Wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub wpisz opis problemu w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dodatkowe zasoby

Konfiguracja systemu 3m Microtouch Ex121

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja systemu 3m Microtouch Ex121

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja systemu 3m Microtouch Ex121