Instrukcja instalacji i podłączenia Cisco C1101 4p

Instalacja i podłączenie routera Cisco C1101 4p to proces, który może być nieco skomplikowany. Na szczęście Cisco zapewnia łatwe w obsłudze instrukcje krok po kroku, dzięki którym można w prosty sposób zainstalować i skonfigurować router. Instalacja polega na podłączeniu routera do zasilania, do łącza internetowego i do komputera. Następnie należy uruchomić router w celu skonfigurowania dostępu do sieci bezprzewodowej. Konfiguracja routera obejmuje ustawienie nazwy sieci, adresu IP i hasła. Dzięki tym krokom użytkownicy mogą następnie podłączyć się do sieci bezprzewodowej i korzystać z jej zasobów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i podłączenia Cisco C1101 4p

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Telefon IP Cisco 8841, 8851 i

  SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI1 Wybieranie numeru4 Przenoszenie6 WyciszenieW celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierznumer. Możesz także wypróbować jedno z następującychalternatywnych rozwiązań.1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż1. Podczas trwania połączenia naciśnij przycisk WyciszPonowne wybranie ostatniego numeru3.Naciśnij przycisk Powtórz, aby ponownie wybrać numer nalinii głównej. Aby ponownie wybrać numer na innej linii,naciśnij najpierw przycisk tej linii.Wybieranie numeru z odłożoną słuchawką1. Wprowadź numer, gdy telefon jest w stanie oczekiwania.2. Podnieś słuchawkę lub naciśnij jeden z przycisków:1Wybieranie numeru2Odbieranie3Zawieszanie4Przenoszenie5Połączenie konferencyjne6Wyciszenie7Poczta głosowa8Przekierowywanie9Przekierowywanie wszystkich połączeń10 Ristoria połączeń11 Książki telefoniczne12 Ustawienia13 Nawigacja14 Ładowanie USB15 Funkcja Intelligent Proximity16 WskazówkiSzybkie wybieranieWprowadź kod szybkiego wybierania, a następnie naciśnijprzycisk SzybkWyb. Możesz również przypisać numeryszybkiego wybierania do przycisków po lewej stronie telefonu.5 Połączenie2 Odbieranie1. W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk KonferencjaWskaźniki nowego połączenia:•Migający na pomarańczowo przycisk linii.Animowana ikonai identyfikator abonentadzwoniącego.Migająca czerwona lampka na słuchawce.Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę. Możesz równieżnacisnąć migający na pomarańczowo przycisk sesji, przyciskOdbierz, niepodświetlony przycisk zestawu nagłownego lubprzycisk układu głośnomówiącego.Odbieranie na kilku liniachJeśli w momencie nadejścia nowego połączenia prowadzisz jużrozmowę, na ekranie telefonu jest wyświetlany krótkikomunikat. Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii,aby przełączyć linie, a następnie naciśnij przycisk sesji, abyodebrać drugie połączenie i automatycznie zawiesić pierwszepołączenie.Połączenie możesz odebrać przy użyciu umożliwiającejpodjęcie działania funkcji powiadamiania o połączeniuprzychodzącym, jeśli funkcja ta została włączona przezadministratora.3 Zawieszanie1. Naciśnij przycisk ZawieśUwaga Aby uzyskać najlepszy wynik, należywydrukować na papierze w formacie legal(8, 5 x 14 cali).Przekaz bezpośredniMożesz przekazać aktywne połączenie do zawieszonegopołączenia na tej samej lub na innej liniiW aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Przekaż.Naciśnij przycisk Aktywne połączenia, aby wybraćzawieszone połączenie, a następnie naciśnij ponownieprzycisk Przekaż, aby zakończyć przekazywaniepołączenia.Połączenie, przyciskzestawu nagłownego,przyciskukładu głośnomówiącego lub przyciskWybierz.Telefon IP Cisco 8841,8851 i 88612..Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego chceszprzekazać rozmowę.Naciśnij ponownie przycisk Przekaż (przed odebraniemlub po odebraniu rozmowy). Połączenie zostanieprzekazane.2.. Zostanie wyświetlonaikona zawieszonego połączenia, a przycisk linii zaczniemigać na zielono.Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij migającyna zielono przycisk albo przycisk Wznów lub Zawieś.konferencyjne.2. Nawiąż nowe połączenie.3. Naciśnij ponownie przycisk Konferencja (przedodebraniem lub po odebraniu rozmowy). Rozpocznie siękonferencja i na ekranie telefonu pojawi się komunikat„Konferencja”.4. Powtórz opisane powyżej czynności, aby dodać kolejnychuczestników.Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożąsłuchawki.Dołączanie połączeńMożesz utworzyć konferencję aktywnego połączeniaz zawieszonym połączeniem na tej samej lub na innej linii.W aktywnym połączeniu naciśnij przycisk Konferencja.przycisk Konferencja, aby utworzyć konferencję.Wyświetlanie i usuwanie uczestnikówPodczas konferencji naciśnij przycisk Pokaż szczegóły. Abyusunąć uczestnika z konferencji, przewiń ekran do jego nazwyi naciśnij przycisk Usuń.2.. Przycisk zacznie świecić, co oznacza, żewyciszenie jest włączone.Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyćwyciszenie.7 Poczta głosowaWskaźniki nowych wiadomości:Zapalona stale czerwona lampka na słuchawce.Ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).Na ekranie wraz z przyciskiem nieaktywnej sesjiwyświetlana jest ikona poczty głosowej oraz liczba.Odsłuchiwanie wiadomościNaciśnij przycisk Wiadomościi postępuj zgodniez komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości naokreślonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.8 PrzekierowywanieW przypadku połączenia odebranego, przychodzącego lubzawieszonego naciśnij przycisk Przekieruj. Za pomocą funkcjiPrzekieruj można przekierować połączenie do poczty głosowejlub pod inny numer skonfigurowany wcześniej przezadministratora systemu.9 Przekierowywaniewszystkich połączeń1. Aby przekierować połączenia odebrane na linii głównej nainny numer, naciśnij przycisk Przek. wsz.2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij przyciskWiadomości, aby przekierować wszystkiepołączenia do poczty głosowej. Sprawdź, czy na ekranietelefonu zostało wyświetlone potwierdzenie.3. Aby anulować przekierowywanie połączeń, naciśnijprzycisk Przek. wył.Aby skonfigurować przekazywanie na linii pomocniczej,naciśnij przycisk linii, aby wybrać drugą linię, a następnienaciśnij przycisk Przek. wsz.Aby zdalnie skonfigurować przekazywanie, przejdź do portaluSelf Care Portal.Wyświetlanie historii połączeń1. Naciśnij przycisk Aplikacje.2. Przewiń i wybierz opcję Historia połączeń.3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić. Na4.telefonie można wyświetlić ostatnich 150 połączeń:nieodebranych, wybranych i odebranych.Aby wyświetlić szczegóły połączenia, przejdź dopołączenia i naciśnij przycisk Więcej, a następnie przyciskSzczegóły.Przeglądanie tylko nieodebranych połączeń1. Wyświetl historię połączeń.2. Naciśnij przycisk Nieodebrane. Możesz również nacisnąćprzycisk sesji połączony z ikoną Historia połączeń.Historia połączeń wybranych1. Wyświetl historię połączeń albo przejdź do połączeńnieodebranych lub wybranych.2. Przejdź do wybranej pozycji i podnieś słuchawkę albonaciśnij przycisk Wybierz.Aby edytować numer przed jego wybraniem, naciśnijkolejno przyciski Więcej > Edycja.1.2.5.Naciśnij przycisk Kontakty.Przewiń i wybierz katalog.Wprowadź kryteria wyszukiwania przy użyciu klawiatury.Naciśnij przycisk Wyślij.Aby wybrać numer, przewiń do odpowiedniej pozycjii naciśnij przycisk Połącz.GłośnośćKontrast ekranu2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Jasność.3. Naciśnij panel Nawigacja z lewej lub prawej strony, abyzmienić kontrast, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.Rozmiar czcionki2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozmiar czcionki.3. Wybierz ustawienie Bardzo mała, Mała, Normalna,Duża lub Bardzo duża.Naciśnij przycisk Zapisz.usłyszeć dzwonek.5. Wybierz kolejno opcje Ustaw i Zastosuj, aby zapisaćwybrany dzwonek.Uwaga Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wsteczpowoduje całkowite zamknięcie menu.Aby naładować telefon komórkowy, można użyć portu USBdostępnego z boku telefonu Cisco IP Phone 8851 albo z bokulub z tyłu telefonu Cisco IP Phone 8861.Aby naładować tablet, należy użyć portu USB dostępnego z tyłutelefonu Cisco IP Phone 8861.Uwaga W przypadku używania alfabetu pisanego odprawej do lewej strony, takiego jak arabski,przycisk linii i przycisk sesji są zamienionemiejscami.Naciskaj przyciski w górę, w dół, w lewo lub w prawo naczterokierunkowym panelu nawigacyjnym.Przyciski sesji znajdują się po prawej stronie ekranu telefonu.Jak kontrolować kilka połączeń?Pasek przewijania na ekranie wskazuje względną pozycję naliście.Jeśli używasz zestawu nagłownego do nawiązywania lubodbierania połączeń, służy on jako główny kanał dźwiękowyi w prawym rogu paska nagłówka jest wyświetlona ikonazestawu nagłownego. Podczas używania zestawu nagłownegonaciśnij przycisk Odbierz, aby automatycznie odebraćpołączenie przy użyciu zestawu.Jak skonfigurować klawisze szybkiegowybierania?Aby skonfigurować klawisze szybkiego wybieraniai dostosować inne funkcje i ustawienia telefonu, użyjprzeglądarki na komputerze i przejdź do portalu Self CarePortal.Gdzie można znaleźć pełny podręcznikużytkownika?http://www. cisco. com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list. htmlProximityJak poruszać się na listach lub w menu?Gdzie znajdują się przyciski sesji?Jaki jest najlepszy sposób używania zestawunagłownego?15 Funkcja IntelligentJeśli administrator włączył tę funkcję, możesz nacisnąć przycisklinii pomocniczej, aby wyświetlić menu Bluetooth w celusparowania i podłączenia swojego smartfona. Po podłączeniusmartfona jego nazwa jest wyświetlana na etykiecie liniipomocniczej i możesz używać tej linii do zarządzaniapołączeniami na smartfonie. Tę funkcję możesz równieżwłączyć lub wyłączyć przy użyciu opcji 2-kierunkowejkomunikacji głośnomówiącej w menu Bluetooth. Aby uzyskaćwięcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.2. Wybierz opcję Bluetooth.3. Włącz lub wyłącz opcję 2-kierunkowa komunikacjagłośnomówiąca.Sygnał dzwonka2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dzwonek.3. Wybierz linię.4. Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, abyAby całkowicie zamknąć menu, naciśnij przycisk Zakończ.Aby przejść do menu wyższego poziomu, naciśnij przyciskWstecz.Przyciski linii znajdują się po lewej stronie ekranu telefonu.Przyciski, które nie są przypisane do linii telefonicznych, mogąbyć używane jako przyciski szybkiego wybierania lub przyciskiinnych funkcji. W celu uzyskania dodatkowych informacjinależy skontaktować się z administratorem systemu.Cztery klawisze programowe znajdują się pod ekranemtelefonu. Po naciśnięciu przycisku Więcej (jeśli jest dostępny)wyświetlane są dodatkowe klawisze programowe.Jak zamknąć menu?Gdzie znajdują się klawisze programowe?Po podświetleniu pozycji naciśnij przycisk Wybierz. Możeszrównież użyć klawiatury, aby wprowadzić odpowiedni numerpozycji.Gdzie znajdują się przyciski linii?Klawisz głośności znajduje się po lewej stronie klawiatury.Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu nagłownegolub układu głośnomówiącego, naciskaj przycisk głośnościpodczas używania telefonu.Aby dostosować głośność dzwonka, naciskaj przyciskgłośności po stronie lewej (-) lub prawej (+).Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz przyciskgłośności z lewej strony. Kilkukrotne naciśnięcieprzycisku głośności umożliwia ściszenie dzwonka.Jak wybrać pozycję z listy lub menu?Kolory przycisków linii oznaczają stany połączeń i ułatwiająorientację podczas obsługi kilku połączeń, w tym na liniiwspólnej:Dzwoniące połączenie — miga na pomarańczowo.Trwające połączenie — świeci na zielono.Zawieszone połączenie — miga na zielono.Linia wspólna używana zdalnie — świeci na czerwono.Linia wspólna zawieszona zdalnie — miga na czerwono.Siedziba w AmeryceCisco Systems, Inc.170 West Tasman DriveSan Jose, CA 95134-1706USAhttp://www. comTel. : +1 408 526-4000800 553-NETS (6387)Faks: +1 408 527-0883Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jejspółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajdujesię pod adresem: www. com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tymdokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunkupartnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Instrukcja instalacji i podłączenia Cisco C1101 4p

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i podłączenia Cisco C1101 4p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i podłączenia Cisco C1101 4p