Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Kfn32 D Sli Series

Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów serii Asus Kfn32 D Sli to profesjonalny dokument, który zawiera informacje na temat instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów związanych z komputerami stacjonarnymi serii Asus Kfn32 D Sli. Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat instalowania systemu operacyjnego, aktualizowania sterowników, kontroli i naprawy sprzętu oraz diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem i sprzętem. Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów serii Asus Kfn32 D Sli zawiera również instrukcje dotyczące konfiguracji sieci, aktualizacji BIOS-u i optymalizacji systemu. Pomaga ona również w przygotowaniu komputera do długotrwałej pracy i zapewnieniu wysokiej wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Kfn32 D Sli Series

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Instalowanie oprogramowania drukarki

Uwagi:

 • Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
 • W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10. 7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.
  Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
   Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.Odwiedź stronęwww. com/downloads.Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.
Dodawanie drukarek do komputeraPrzed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:Podłącz drukarkę i komputer do tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania drukarki do sieci, zobaczPodłączanie drukarki do sieci Wi-FiPodłącz komputer do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcjiPodłączanie komputera do drukarkiPodłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. com/publications/lexmark_hardware/MB2236/UG/html/pl/attaching-cables-topic. html#attaching-cables-topic_pl" title="Podłączanie kabli">Podłączanie kabli

Uwaga:Kabel USB jest sprzedawany oddzielnie.

Użytkownicy systemu Windows
Korzystając z komputera, zainstaluj sterownik drukarki.Więcej informacji można znaleźć w sekcjiOtwórz menuDrukarki i skanery, a następnie kliknij przyciskDodaj drukarkę lub skaner.W zależności od połączenia drukarki wykonaj jedną z następujących czynności:Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przyciskDodaj urządzenieKliknij przyciskPokaż drukarki Wi-Fi Direct, wybierz drukarkę, a następnie kliknij przyciskDrukarki, której szukam, nie ma na liście, a następnie w oknie Dodaj drukarkę wykonaj następujące czynności:
  Wybierz opcjęDodaj drukarkę, używając adresu TCP/IP lub nazwy hostaDalejW polu „Nazwa hosta lub adres IP” wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij przyciskWyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123. 123. 123.W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.Wybierz sterownik drukarki, a następnie kliknij przyciskUżyj aktualnie zainstalowanego sterownika drukarki (zalecane)Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przyciskWybierz opcję udostępniania drukarki, a następnie kliknij przyciskZakończUżytkownicy komputerów MacintoshKorzystając z komputera, otwórz oknoKliknij, a następnie wybierz drukarkę.Z menu Użyj wybierz sterownik drukarki.Aby użyć sterownika drukarki dla komputera Macintosh, wybierz opcjęAirPrintlubSecure AirPrintJeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, wybierz sterownik drukarki Lexmark. Aby zainstalować sterownik, zobaczDodaj drukarkę.Instalacja sterownika faksuPrzejdź do strony, wyszukaj model drukarki, a następnie pobierz odpowiedni pakiet instalatora.Na komputerze kliknij opcjęWłaściwości drukarki, a następnie przejdź do kartyKonfiguracjaZaznaczFaksowanieAktualizacja oprogramowania sprzętowegoNiektóre aplikacje do poprawnego działania wymagają odpowiedniej wersji oprogramowania sprzętowego.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Lexmark.Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.Ustawienia> >Urządzenie>Aktualizuj oprogramowanie sprzętoweWykonaj jedną z następujących czynności:Kliknij opcjęSprawdź dostępność aktualizacjiZgadzam się, rozpocznij aktualizacjęPrześlij plik flash.Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, odwiedź stronęi odszukaj wybrany model drukarki.Wyszukaj żądany plik flash.Upewnij się, że plik zip z oprogramowaniem sprzętowym został rozpakowany.PrześlijStartEksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnegoUstawienia konfiguracji drukarki można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcjęEksportuj konfiguracjęImportuj konfiguracjęPostępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.Jeśli drukarka obsługuje aplikacje, wykonaj następujące czynności:Kliknij pozycjęAplikacje> wybierz aplikację >KonfigurujEksportujImportuj

  rozmiar: 33, 2 MB, wersja 4. 4, data: 07. 03. 2022


  ArCADia-KONWERTER DWG 2013
  Konwerter plik�w DWGrozmiar: 25 MB, data: 03. 2014

  . NET Framework 4
  Pakiet oprogramowania rozszerzaj�cy system operacyjnyPakiet oprogramowania. NET Framework 4 wymagany do uruchamiania aplikacji opartych o architekture NET Framework 4.
  rozmiar: 48 MB, data: 09. 2010, Windows Xp sp3, Windows Vista Sp1, Windows 7;


  . NET Framework 3. 5
  Biblioteka rozszerze� dla system�w Windows XP oraz Vista.rozmiar: 197 MB, wersja 3. 5

  . NET Framework 1. 1
  Pakiet oprogramowania rozszerzaj�cy system operacyjnyPakiet oprogramowania. 1 wymagany do uruchamiania dema aplikacji NetMan.
  rozmiar: 24 MB, data: 15. 09. 2008

  Crystal Reports
  Biblioteka rozszerze� dla system�w Windows xP oraz Vista.rozmiar: 17. 1 MB

  eLicenser Control 6. 12
  Sterowniki do klucza zabezpieczaj�cego program ArCon 7, 9, 13, 15, 17, 20

  eLicenser Control 6. 11
  Sterowniki do klucza zabezpieczaj�cego program ArCon 7, 9, 13, 15, 17, 20

  Menad�er licencji ArCADiasoft
  Program do zarz�dzania licencjami ArCADiasoft.

  rozmiar: 69 MB, wersja: 6. 12. 8 data: 12. 01. 2022
  System operacyjny: Windows 8. 1 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)
  Wymagania: Microsoft. NET Framework 2. 0, 3. 5, 4. 0 or 4. pl/eLicenserControlSetup_6. exe" target="_blank" title="Pobierz z serwera eLicenser Control 6. 12">

  rozmiar: 67 MB, wersja: 6. 11. 6 data: 14. 06. 2019
  System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8. 1, Windows 10
  Wymagania: Microsoft. 11">

  eLicenser Control 6. 7
  Sterowniki do klucza zabezpieczaj�cego program ArCon 7, 9, 13, 15, 17rozmiar: 32 MB, wersja: 6. 7. 1 data: 10. 2014
  System operacyjny: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit)

  Sentinel System Driver 7. 6. 1
  Sterowniki do klucza Sentinel wymaganego w programie ArCon w wersji 6+ i wcze�niejszych

  rozmiar: 8. 2 MB, wersja: 7. 1, data: 09. 2010Windows 98/ME/NT/2000/XPWindows Vista & Windows 7 (32 bit and 64 bit)

  Vista - x64 help update
  Aktualizacja systemu Vista umo�liwiaj�ca podgl�d starszych plik�w pomocy.rozmiar: 0. 6 MB, data: 08. 2007Windows Vista 64bit;

  Vista - x86 help update
  Aktualizacja systemu Vista umo�liwiaj�ca podgl�d starszych plik�w pomocy.Windows Vista 32bit;

  Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 4. 8 MB
  system operacyjny: Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3

  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 1. 7 MB
  system operacyjny: Windows Vista, Windows XP

  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 2. 6 MB
  system operacyjny: Windows 98, Windows ME, Windows XP SP 2

  Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x86)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 6. 3 MB
  system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8. 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP

  Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017, 2019 (x86)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 14. 9 MB
  system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8. 1, Windows 10

  Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017, 2019 (x64)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 14. pl/vcredist_x64_2017. exe" target="_blank" title="Pobierz z serwera Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017, 2019 (x64)">

  Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 5. 5 MB
  system operacyjny: Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3

  Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x64)
  Microsoft Visual C++ Redistributable Package instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacji opartych o Visual C++.rozmiar 6. pl/vcredist_x64_2012. exe" target="_blank" title="Pobierz z serwera Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x64)">

  DirectX End-User Runtimes
  DirectX instaluje komponenty potrzebne do uruchamiania aplikacjirozmiar 69. 5 MB
  system operacyjny: Windows XP, Windows Vista

  Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatów LUMIX GH5, GH5S i G9 do najnowszej wersji, aby działały jeszcze lepiej i były bardziej użyteczne. Dowiedz się więcej o głównych zaletach i ulepszeniach oraz sposobie aktualizacji aparatów.

  2) Przewiń w dół i zaakceptuj umowę licencyjną.

  3) Wybierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe do Twojego modelu aparatu i przejdź na stronę pobierania.

  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy w pełni naładować akumulator oraz ustawić aparat na tryb P i tryb wykonywania pojedynczych zdjęć.

  1) Zapisz pobrane oprogramowanie sprzętowe na sformatowanej karcie SD, a następnie włóż ją do aparatu.

  2) Włącz aparat i naciśnij przycisk odtwarzania.

  3) Informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlona automatycznie.

  4) Potwierdź oprogramowanie sprzętowe, aby rozpocząć aktualizację. Poczekaj na pomyślne zainstalowanie oprogramowania sprzętowego. Podczas procesu instalacji nie wyłączaj aparatu.

Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Kfn32 D Sli Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Kfn32 D Sli Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Kfn32 D Sli Series