Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X

Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X dostarcza użytkownikom wyraźne, krok po kroku instrukcje, jak uaktualnić oprogramowanie w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników. Użytkownicy mogą skorzystać z szczegółowej instrukcji aktualizacji, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są wykonywane w odpowiedniej kolejności i zgodnie z zaleceniami 3brain. Instrukcja aktualizacji zawiera wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania, a także informacje o zalecanych aktualizacjach i ustawieniach. Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X jest ważna dla użytkowników, ponieważ zapewnia bezpieczne i skuteczne aktualizacje oprogramowania, które są niezbędne do uzyskania optymalnych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X

Zapewniamy aktualizacje wszystkich naszych produktów, czytników kodów, skanerów i nie tylko. 

Skontaktuj się z nami mailowo w celu otrzymania plików aktualizacyjnych.

 • WINDOWS: XP / 7 / 10
 • Aby dokonać aktualizacji, skontaktuj się z nami mailowo.

Gwarancja bezpośrednio w naszej firmie.
Posiadamy serwis, oraz części zamienne do wszystkich sprzedawanych przez nas urządzeń.

 • Rozszerzona Gwarancja

Typ Gwarancji

Okres Gwarancji

Polskiego Producenta

5 lat

Reklamację z tytułu rękojmi

Dodatkowe Korzyści

1 rok – rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne.

Adres do reklamacji:

Autoelektronika
Ul Stabika 10
44-103 Gliwice

Dodatkowe informacje:

W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo: (1) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. (2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w autoelektronika_gliwice@wp. pl formie pisemnej na adres do reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną

W celu przejścia do konkretnego etapu instrukcji kliknij na odpowiedni tytuł.

 1. iNSTRUKCJA AKTUALIZACJI rejestratora Z WYKORZYSTANIEM CONFIGTOOL
 2. Aktualizacja NVR poprzez webservice

W celu zaktualizowania rejestratora serii Line polecamy skorzystać z aplikacji BCS ConfigTool lub zaktualizować urządzenie poprzez Webservice. Poniżej przedstawione zostały oba sposoby. Oprogramowanie dostępne jest na naszym serwerze FTP:

CHRON. PL

iNSTRUKCJA AKTUALIZACJI rejestratora Z WYKORZYSTANIEM CONFIGTOOL

 1. Jeśli jeszcze nie mamy oprogramowania Configtool, pobieramy i instalujemy aplikację. Po otwarciu programu na liście powinny pokazać się nasz urządzenia.

  Rys. 1 Okno główne BCS ConfigTool - lista dostępnych urządzeń

 2. Gdy na liście widzimy nasze urządzenie, przechodzimy do zakładki "Upgrade". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%20web2. 2 BCS ConfigTool - przejście do zakładki "Upgrade"

 3. Aby urządzenie zaktualizować musimy pobrać odpowiedni plik aktualizacyjny z serwera FTP.

 4. Po pobraniu pliku na dysk, wskazujemy jego miejsce w programie. Najpierw wybieramy urządzenie, a następnie klikamy "BROWSE"

 5. W nowym oknie zaznaczamy plik aktualizacji i klikamy "Open". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%20web5. 5 Wybór pliku z aktualizacją

 6. Jeżeli na naszym rejestratorze mamy inne hasło niż domyślne (admin) przed aktualizacją należy je wpisać w oknie "Search Setting". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%20web6. 6 Przechodzimy do ustawień BCS Configtool

 7. Nasze dane logowania wpisujemy w zaznaczonych polach i potwierdzamy przyciskiem "OK"

 8. Teraz możemy kliknąć przycisk "Upgrade". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%20web8. 8 BCS Configtool - wybór przycisku aktualizacji

 9. Nasza aktualizacja właśnie jest przeprowadzana, ważne aby do jej zakończenia nie odłączać rejestratora od zasilania oraz sieci. Koniec aktualizacji zasygnalizuje pojawienie się znaku potwierdzającego oraz restart urządzenia.

Aktualizacja NVR BCS Line poprzez webservice

 1. Aktualizacja rejestratora serii LINE wymaga zalogowania na danym urządzeniu. Potrzebny będzie nam do tego adres IP. Jeśli znamy adres IP przechodzimy od razu do kroku drugiego. Jeśli nie, możemy wykorzystać aplikację BCS CONFIGTOOL, aby je sprawdzić. Aplikację można pobrać z naszego serwera FTP:

 2. Przechodzimy do dowolnej przeglądarki internetowej i w pasku adresu wpisujemy adres IP rejestratora. pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%203. 11 Web service NVR - logowanie

 3. W menu wybieramy zakładkę "Działanie". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%204. 12 Web service - zakładka "Zarządzanie"

 4. Po lewej stronie w menu przechodzimy do "Konserwacji systemu", a następnie klikamy "Uaktualnij". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%205. 13 Web service rejestratora - zakładka "Konserwacja systemu"

 5. Pobieramy plik z aktualizacją z serwera FTP Chroń. pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%206. 14 Serwer FTP Chroń - wybór pliku aktualizacyjnego

 6. Po pobraniu pliku wciskamy przycisk "Przeglądaj". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%207. 15 Web service - przejście do przeglądania plików

 7. W otwartym oknie wskazujemy naszą aktualizację. Aby potwierdzić wskazany plik klikamy "Otwórz". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%208. 16 Wybór pliku z aktualizacją

 8. Aktualizację rozpoczynamy przyciskiem "Uaktualnij". pl/userfiles/images/wsparcie/aktualizacja%20r%20BL%209. 17 Web service urządzenia - Rozpoczęcie procesu aktualizacji przyciskiem "Uaktualnij"

 9. Proces aktualizacji jest aktywny. Ważne!!! W trakcie aktualizacji nie odłączamy rejestrator od zasilania oraz sieci.

  Po poprawnie przeprowadzonej aktualizacji rejestrator się zrestartuje wydając komunikaty dźwiękowe.

Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji 3brain Biocam X