Dokument rozwiązania Hitachi Cst258pc

Hitachi CST258PC jest programem do tworzenia dokumentów rozwiązania, który umożliwia użytkownikom tworzenie dokumentów w celu wyjaśniania i wizualizacji złożonych problemów. Program zapewnia użytkownikowi szereg narzędzi wizualnych do tworzenia diagramów, rysunków, ramek i tabel, które można wykorzystać do opisywania i wizualizacji rozwiązań. Program oferuje również szereg narzędzi do tworzenia dokumentacji i współpracy w czasie rzeczywistym, co umożliwia współpracę zespołową przy tworzeniu dokumentów rozwiązania. Hitachi CST258PC jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy szukają skutecznego narzędzia do tworzenia dokumentów rozwiązania.

Ostatnia aktualizacja: Dokument rozwiązania Hitachi Cst258pc

BOŚ jest kolejnym bankiem na polskim rynku, który do dystrybucji dokumentów klienckich wykorzystuje technologię Hitachi

Hitachi i BOŚ we wspólnym komunikacie prasowym informują o kolejnym wdrożeniu systemu do tzw. cyfrowego trwałego nośnika. Klienci Banku Ochrony Środowiska, którzy wyrażą na to zgodę, będą otrzymywać od tej instytucji ważne dokumenty w postaci cyfrowej za pośrednictwem technologii firmy Hitachi. Ta gwarantuje, że po odczytaniu przez klienta dokument nie będzie mógł zostać zmieniony przez bank oraz że dostęp do niego będzie możliwy także po zakończeniu relacji z tą instytucją.

Nowe rozwiązanie umożliwi klientom otrzymywanie regulaminów, taryf opłat i prowizji oraz dokumentów spersonalizowanych w pełni zdigitalizowany sposób. Otrzymają 24-godzinny dostęp do portalu, w którym będą pobrać wszystkie dokumenty związane z ich produktami bankowymi. Będą mogli również przekazywać dokumenty do banku w formie elektronicznej, dzięki czemu wyeliminowana zostanie konieczność wizyty w oddziałach stacjonarnych.

– BOŚ jest dla Hitachi strategicznym partnerem biznesowym. Od lat współpracujemy w obszarze systemów do przechowywania danych, w tym macierzy dyskowych i systemów kopii zapasowych. Bardzo się cieszę, że bank dołączył do grona użytkowników naszego rozwiązania trwałego nośnika, które jest zgodne z naszą strategią wdrażania „zielonych” rozwiązań – powiedział Tdeusz Woszczyński, zarządzający firmą Hitachi Europe w Polsce, Austrii i Europie Centralno-Wschodniej.

BOŚ nie jest pierwszym bankiem, który wdrożył rozwiązanie do trwałego nośnika w oparciu o technologię firmy Hitachi. Wcześniej zrobiły to m. in. spółdzielcze grupy BPS i SGB, Getin (obecnie Velo Bank) czy Millennium. Przy rozwijaniu systemu do dystrybucji dokumentów z Hitachi współpracuje także KIR.

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, MFP M274n oraz MFP M277n, a także M277dw.

Jakość wydrukowanego dokumentu jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mogą pomóc rozwiązać problemy z jakością druku, takie jak rozmazany, zamazany, ciemny lub niewyraźny wydruk oraz sypki, częściowo brakujący lub rozrzucony toner.

Rozwiązanie 1: Używaj oryginalnych pojemników z tonerem HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).

Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.

  1. W razie potrzeby wybierz kraj/region.

    Rys. : Selektor kraju/regionu

    Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.

Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Rozwiązanie 2: Sprawdź papier

Na jakość druku w ramach zadania drukowania może wpływać gatunek i rodzaj papieru. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby sprawdzić, czy papier jest właściwie dobrany do zadania drukowania. W przeciwnym razie umieść w podajniku papier odpowiedniego rodzaju.

Uwaga:

Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony Sklep HP.

    Używaj papieru przeznaczonego do drukarek HP LaserJet. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.

    Nie używaj papieru, który jest zbyt szorstki. Gładki papier może pozwolić uzyskać lepszą jakość druku.

Spróbuj wydrukować dokument, używając odpowiedniego rodzaju papieru.

Rozwiązanie 3: Sprawdź ustawienia drukowania

Niekiedy na jakość druku mają wpływ ustawienia drukowania. Sprawdź system operacyjny i ustal, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.

Windows

Niekiedy na jakość druku mają wpływ ustawienia drukowania. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia drukowania w systemie Windows 8, zmodyfikować je w razie potrzeby i ponownie spróbować wydrukować zadanie.

W programie, z którego drukujesz, kliknij menu Plik, a następnie pozycję Drukuj.

Wyświetli się okno Drukuj.

Otwórz okno dialogowe Właściwości.

W zależności od aplikacji przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

W zależności od zadania drukowania warto zmienić następujące ustawienia:

Typ papieru: Jeśli drukujesz na papierze fotograficznym, wybierz rodzaj papieru fotograficznego, na którym próbujesz drukować.

Jakość druku: Jeżeli jakość wydruków jest niezadowalająca, spróbuj ustawić wyższą jakość druku. Aby drukować szybciej, obniż jakość druku. Zwykle dostępne są trzy tryby jakości: Najlepsza, Normalna i Robocza.

Format papieru: Jeśli drukujesz na papierze o innym rozmiarze niż zwykle, wybierz właściwy rozmiar.

Czarno-białe: Jeżeli chcesz uzyskać czarno-biały wydruk, wybierz opcję skali szarości.

Po wybraniu ustawień drukowania kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia, a następnie kliknij opcję Drukuj.

Mac

Niekiedy na jakość druku mają wpływ ustawienia drukowania. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia drukowania na komputerze Mac, zmodyfikować je w razie potrzeby i ponownie spróbować wydrukować zadanie.

Otwórz dokument, kliknij kolejno pozycje Plik, Drukuj oraz Wyświetl szczegóły.

Kliknij nazwę programu i wybierz menu Rodzaj/jakość papieru lub Nośniki i jakość.

Sprawdź następujące opcje i w razie potrzeby wprowadź niezbędne zmiany:

Typ papieru: Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada typowi używanego papieru.

Jakość: Jeżeli jakość wydruków jest niezadowalająca, spróbuj ustawić wyższą jakość druku.

Aby zapisać te ustawienia dla przyszłych zadań drukowania, wybierz opcję Zapisz w menu Ustawienia wstępne, a następnie nadaj nazwę nowemu ustawieniu. Jeśli zainstalowano wiele drukarek, otwórz Preferencje systemu i kliknij Drukarki i skanery lub Drukuj i skanuj (w zależności od wersji systemu Mac OS X). Ustaw opcję Domyślna drukarka na wartość Ostatnio używana drukarka.

Rozwiązanie 4: Sprawdź poziomy toneru i wymień pojemniki o niskim poziomie toneru lub pojemniki puste

Jeżeli wydruk jest zbyt jasny lub rozmazany w niektórych obszarach, może to oznaczać małą ilość tonera we pojemniku. Sprawdź poziom tonera, aby określić, czy konieczna jest wymiana pojemnika z tonerem.

Krok 1: Sprawdź poziom tonera

Wybierz typ wyświetlacza panelu sterowania drukarki, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziom toneru.

Poziom toneru i wartość procentowa pozostałego okresu eksploatacji pojemnika z tonerem są jedynie szacunkami na potrzeby planowania zakupu materiałów eksploatacyjnych. Gdy poziom toneru jest niski, postaraj się zaopatrzyć w nowy pojemnik z tonerem. Pojemniki z tonerem należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.

Wyświetlacz dwuwierszowy (tylko M252n)

Wykonaj poniższe czynności, aby na stronie Status materiałów eksploatacyjnych przejrzeć informacje dotyczące pojemnika z tonerem:

Sprawdź, czy w podajniku znajduje się nieużywany zwykły biały papier listowy lub papier w formacie A4.

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK.

Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz Raporty, a następnie kliknij OK.

Naciskaj przycisk strzałki, aby wybrać opcję Stan materiałów eksploatacyjnych, a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciskaj przycisk strzałki, aby wybrać opcję Drukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, a następnie naciśnij przycisk OK.

Użyj tej strony, aby sprawdzić stan wkładów z tonerem.

Ekran dotykowy

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić informacje o pojemniku z tonerem:

Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Materiały eksploatacyjne ().

Sprawdź stan wkładów z tonerem.

Jeżeli w pojemniku z tonerem jest dużo toneru, nie ma potrzeby wymiany pojemnika. Przejdź do następnego rozwiązania.

Jeżeli w pojemniku z tonerem jest mało toneru, przejdź do następnego kroku, aby wymienić pojemnik.

Krok 2: Wymień pojemniki puste lub z niskim poziomem toneru

Aby wymienić pojemnik z tonerem, wykonaj poniższe czynności.

Wygląd urządzeń przedstawionych na ilustracjach może nie odzwierciedlać dokładnie wyglądu posiadanej drukarki, jednak sposób postępowania pozostaje bez zmian.

Otwórz przednią osłonę. : Otwieranie przedniej osłony

Chwyć niebieski uchwyt szuflady na pojemniki z tonerem, a następnie wysuń szufladę. : Wysuwanie szuflady na pojemniki z tonerem

Chwyć uchwyt pojemnika z tonerem, a następnie pociągnij pojemnik prosto w górę, aby go wyjąć. : Wyjmowanie pojemnika z tonerem

Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z pudełka, a następnie pociągnij zatrzask zwalniający na opakowaniu. : Pociąganie zatrzasku zwalniającego na opakowaniu

Wyjmij pojemnik z tonerem.

Przestroga:

Nie dotykaj bębna obrazowego znajdującego się w dolnej części pojemnika z tonerem. Odciski palców na bębnie obrazowym mogą spowodować problemy z jakością druku. : Nie dotykaj bębna obrazowego

Rys. : Wyjmowanie pojemnika z tonerem z opakowania

Chwyć obiema rękami pojemnik z tonerem, a następnie delikatnie pokołysz pojemnikiem, aby równomiernie rozprowadzić toner. : Delikatne kołysanie pojemnikiem z tonerem w przód i w tył

Włóż nowy pojemnik z tonerem do szuflady. Upewnij się, że kolor etykiety na pojemniku z tonerem pasuje do koloru na szufladzie. : Wkładanie pojemnika z tonerem do drukarki

Wsuń szufladę na pojemniki z tonerem do urządzenia. : Wsuwanie szuflady na pojemnik z tonerem do urządzenia

Zamknij przednią osłonę. : Zamykanie szuflady na pojemniki z tonerem

Rozwiązanie 5: Wydrukuj stronę i przystąp do kolejnych czynności rozwiązywania problemów w razie potrzeby

Wydrukuj stronę z dokumentu, a następnie sprawdź, czy jakość druku uległa poprawie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, spróbuj rozwiązać problemy z jakością druku, wykonując poniższe czynności.

Krok 1: Wydrukuj stronę czyszczącą

Może być wymagane oczyszczenie mechanizmu drukującego i ścieżki drukowania wewnątrz drukarki, aby rozwiązać problemy, takie jak zamazane wydruki lub luźny, rozmazany toner.

Panel sterowania z dwuwierszowym wyświetlaczem (tylko M252n)

Wykonaj następujące czynności, aby wydrukować stronę czyszczenia:

Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz Serwis, a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciskaj przycisk strzałki, aby wybrać opcję Tryb czyszczenia, a następnie naciśnij przycisk OK.

Po wyświetleniu monitu załaduj zwykły biały papier.

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces czyszczenia.

Spróbuj ponownie wydrukować stronę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Dotykowy panel sterowania

Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij pozycji Konfiguracja (

Dotknij pozycji Serwis, a następnie dotknij Strona czyszcząca.

Dotknij pozycji OK, aby rozpocząć proces czyszczenia.

Spróbuj wydrukować stronę, żeby przekonać się, czy problem został rozwiązany.

Krok 2: Sprawdź, czy szyba skanera jest zabrudzona i są na niej smugi

Drobinki zanieczyszczeń mogą zbierać się na szybie skanera i osłonie z białego tworzywa sztucznego, co może wpływać na jakość bądź powodować plamki lub kropki na wydrukach.

Aby oczyścić szybę skanera i osłonę, wykonaj poniższe czynności:

Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:

Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie drze się i nie pozostawia włókien

Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)

Ircha lub celulozowa gąbka

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego.

Ostrzeżenie:

Odłącz przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.

Otwórz pokrywę skanera.

Zwilż ściereczkę, a następnie wyczyść szybę skanera i osłonę z białego tworzywa sztucznego pod pokrywą skanera.

Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części drukarki; te substancje mogą uszkodzić drukarkę. Nie wylewaj płynów bezpośrednio na szybę. Mogą one dostać się pod szybę i uszkodzić drukarkę.

Osusz szybę oraz osłonę z białego tworzywa sztucznego irchą lub gąbką celulozową, aby zapobiec pojawieniu się plam.

Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.

Spróbuj ponownie wydrukować stronę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany:

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku lub rozwiązania.

Krok 3: Sprawdź pojemnik z tonerem pod kątem uszkodzeń

Jeżeli na wydrukowanych stronach występują błędy, takie jak rozmazany toner, sprawdź pojemnik z tonerem pod kątem uszkodzeń.

Wyjmij pojemnik z tonerem z drukarki, a następnie upewnij się, czy usunięto taśmę uszczelniającą. : Delikatnie pokołysz pojemnik z tonerem w przód i w tył

Sprawdź układ scalony pamięci pod kątem uszkodzeń.

Przesuń pokrywę pojemnika do tyłu, aby odsłonić bęben obrazowy.

Nie dotykaj wałka (bębna obrazowego) w pojemniku z tonerem. Odciski palców na bębnie obrazowym mogą spowodować problemy z jakością wydruku. : Przesuń pokrywę pojemnika z tonerem na miejsce

Sprawdź powierzchnię bębna obrazowego w pojemniku z tonerem.

Jeżeli widoczne są zadrapania, odciski palców lub innego rodzaju uszkodzenia bębna obrazowego, wymień pojemnik z tonerem.

Jeżeli bęben obrazowy wygląda na nieuszkodzony, zamknij pokrywę, a następnie ponownie włóż pojemnik z tonerem do drukarki.

Krok 4: Sprawdź ustawienia trybu EconoMode

Jeżeli cała strona jest zbyt ciemna lub zbyt jasna, sprawdź ustawienia trybu EconoMode. HP nie zaleca używania trybu EconoMode przez cały czas. Jeżeli tryb EconoMode jest używany pełne czas, mechaniczne części pojemnika z tonerem mogą się zużyć przed wyczerpaniem tonera. Jeżeli jakość druku spada i jest niezadowalająca, wymień pojemnik z tonerem.

Funkcja ta jest dostępna w przypadku sterownika druku PCL 6 dla systemu Windows. Jeżeli używany jest inny sterownik, włącz funkcję za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia trybu EconoMode:

Z poziomu oprogramowania wybierz polecenie Drukuj.

Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

Kliknij kartę Papier/jakość, a następnie znajdź obszar Jakość druku.

Jeżeli cała strona jest zbyt ciemna, użyj następujących ustawień:

Zaznacz opcję 600 dpi.

Kliknij pole wyboru EconoMode, aby je zaznaczyć.

Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, użyj następujących ustawień:

Zaznacz opcję FastRes 1200.

Kliknij pole wyboru EconoMode, aby usunąć jego zaznaczenie.

Kliknij przycisk OK, a następnie OK, aby wydrukować dokument.

Rozwiązanie 6: Inne sposoby poprawy jakości druku

Jeżeli na ostatnio wydrukowanej stronie nie widać błędów, mechanizm drukowania i dostarczania toneru działa prawidłowo. Nie ma potrzeby czyszczenia ani wymiany pojemnika z tonerem. Zamiast tego wypróbuj poniższe wskazówki dotyczące poprawy jakości zadań drukowania:

Powtórz pierwsze kroki opisane w tym dokumencie, aby sprawdzić, czy zainstalowane są oryginalne pojemniki z tonerem HP i włożono typ papieru dobrany odpowiednio do zadania drukowania. Niektóre rodzaje papieru mogą być niezgodne z układami drukowania HP, a HP nie może zagwarantować niezawodności pracy pojemników z tonerem innych firm.

Upewnij się, że drukarka jest używana w warunkach środowiskowych wymienionych w podręczniku gwarancyjnym.

Upewnij się, że drukowany obraz ma odpowiednią rozdzielczość. Obrazy za bardzo powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.

Jeżeli problem występuje na krawędzi drukowanego obrazu, użyj oprogramowania zainstalowanego z drukarką lub innej aplikacji, aby obrócić obraz o 180°. Problem może nie występować na drugim końcu zadania drukowania.

Spróbuj wydrukować ten sam obraz lub tekst z innego programu. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Service_Printer">

Rozwiązanie 7: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli problem powtórzy się, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z HP, aby umówić oddanie urządzenia do naprawy lub znaleźć autoryzowane centrum serwisowe HP.

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.

W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.

Hitachi Europe Ltd. we współpracy z Hitachi Vantara, opracowała inteligentne rozwiązanie do zarządzania danymi zapewniające bezpieczne przechowywanie informacji na trwałym nośniku oparte o macierz WORM. Rozwiązanie doceniły banki w Polsce, takie jak Bank Pekao S. A. czy Bank Zachodni WBK S. i zdecydowały się na współpracę z Hitachi, dzięki czemu spełniają wymogi regulacyjne dotyczące udostępniania informacji na trwałym nośniku.

Macierz WORM jest bezpieczną pamięcią obiektową, zapewniającą ochronę przechowywanych danych. Dostarczana w formie appliance, umożliwia przechowywanie informacji dla klientów banku w jego infrastrukturze, bez potrzeby wykorzystania do tego zaufanej trzeciej strony (TTP). Macierz WORM, zintegrowana z bankowością internetową banku lub niezależnym, zewnętrznym portalem webowym, umożliwia nieutrudniony, ciągły dostęp do informacji dla klienta w trybie 24h/7d i spełnia wymagania trwałego nośnika.

Autorem koncepcji technologicznej, prawnej i biznesowej zastosowania macierzy WORM dla problemu trwałego nośnika jest zespół Hitachi Europe Ltd. w Polsce. W grudniu 2017 jako pierwszy macierz WORM do zaadresowania trwałego nośnika wprowadził Bank Pekao S. A., a w marcu 2018 roku Hitachi zrealizowało dostawę macierzy WORM do Banku Zachodniego WBK S.

WORM jest produktem bezpiecznym, wiarygodnym, a co więcej pozwalającym bankom w szybki i adekwatny sposób rozwiązać kwestię trwałego nośnika. Cieszy nas, że najwięksi gracze na rynku bankowym doceniają funkcjonalność i zalety naszego rozwiązania. ” – podkreśla Tadeusz Woszczyński, Country Manager Hitachi Europe w Polsce.

Macierz WORM oparta jest o rozwiązanie Hitachi Content Platform (HCP) stosowane w wielu największych bankach na całym świecie w projektach regulacyjnych i projektach „paperless” oraz do stworzenia chmury prywatnej w organizacji. HCP zapewnia szereg technologii bezpieczeństwa danych, umożliwiających redukcję kosztów związanych z zarządzaniem danymi i compliance na dzisiejszym regulowanym rynku bankowym. Wśród mechizmów bezpieczeństwa danych są m. in. : wbudowane wsparcie dla WORM, retencja danych, szyfrowanie danych, uwierzytelnianie, kontrola dostępu do danych, bezpowrotne usuwanie danych czy też mechanizm bezpiecznej migracji na nową generację sprzętu. Od wielu lat rozwiązanie HCP jest uznawane za lidera rozwiązań macierzy obiektowych przez czołowe, niezależne organizacje analityczne takie jak Gartner i IDC.

„Hitachi Content Platform to nasz czołowy produkt z zakresu macierzy obiektowych, od lat zajmujący najwyższe miejsca w raportach Gartnera” – potwierdza Dariusz Janik, Country Manager, Hitachi Vantara Poland.

HCP może być stosowane przez banki również jako bezpieczny magazyn danych zgodnie z dyrektywą unijną MIFID2, nakazującą archiwizowanie i udostępnianie na żądanie pełnej komunikacji email oraz wszystkich nagrań rozmów telefonicznych przez okres 5 lat. Dodatkowo zastosowanie macierzy WORM, takiej jak HCP, pomaga zredukować koszty związane z wymogiem dostosowania się do Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wymagającego zapewnienia ochrony i prywatności danych dla wszyskich obywateli Unii Europejskiej.

Technologie dotyczące trwałego nośnika są przykładem zaangażowania Hitachi w innowacje społeczne i dostarczanie innowacjnych rozwiązań, które łączą w sobie produkty, usługi oraz zaawansowaną wiedzę z obszaru IT, w celu usprawnienia funkcjonowania społeczeństwa.

Żaneta Najda

Dokument rozwiązania Hitachi Cst258pc

Bezpośredni link do pobrania Dokument rozwiązania Hitachi Cst258pc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument rozwiązania Hitachi Cst258pc