Dokument dotyczący instalacji produktu Beko Ctb 6250 W

Instalacja produktu Beko Ctb 6250 W jest stosunkowo prosta i bezpieczna, jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją dokumentacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumencie dotyczącym instalacji. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących bezpieczeństwa, tworzenia i użytkowania produktu Beko Ctb 6250 W. Ważne jest, aby wszystkie kroki zostały wykonane zgodnie z instrukcją podaną w dokumencie. Należy upewnić się, że wszystkie części są poprawnie zamontowane i że urządzenie jest bezpiecznie zainstalowane. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Beko Ctb 6250 W

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CTB 6250 B. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CTB 6250 B, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CTB 6250 B. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CTB 6250 B tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CTB 6250 B

Strona: 1

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi!Drodzy Klienci,Dziękujemy za wybór wyrobu marki Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciuwysokiej jakości najnowszej technologii okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Dlatego proszęprzed jego użyciem uważnie przeczytać całą tę instrukcję obsługi i towarzyszące jej dokumenty izachować ją do wglądu na przyszłość. Przy przekazaniu tego wyrobu komuś innemu, proszę oddać mutakże tę instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji obsługi.Proszę pamiętać, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Instrukcja wskaże różnicepomiędzy nimi.Objaśnienie symboliW niniejszej instrukcji obsługi stosuje się następujące symbole:C Ważne informacje i przydatne wskazówkico do użytkowania.A Ostrzeżenie o zagrożeniach dla życia imienia.B Ostrzeżenie przed porażeniem prądem.Opakowanie tego wyrobu wykonano zmateriałów nadających się do ponownegoprzerobu zgodnie z odnośnymi krajowymiprzepisami ochrony środowiska naturalnego.Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je wjednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.Wyrób ten wyprodukowano przy użyciu najnowszych technologii w przyjaznych dla środowiska naturalnego warunkach.

Strona: 2

77 / 131 PLOkap / Instrukcja obsługi1 Zalecenia i sugestieANiniejsza instrukcja obsługi odnosisię do kilku wersji tego urządzenia. Wzwiązku z tym można w niej znaleźćopisy funkcji, których nie ma w tymkonkretnym jego modelu.1. 1 Instalacja• Producent nie ponosi odpowiedzialności zażadne szkody powstałe w wyniku niewłaściwejlub nieprawidłowej instalacji.• Minimalna bezpieczna odległość pomiędzy płytąkuchenną a okapem wynosi 65 cm (niektóremodele można instalować niżej, proszę tosprawdzić w punktach dotyczących wymiarówroboczych i instalacji).• Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada po-danemu na tabliczce znamionowej wewnątrzokapu.• W odniesieniu do urządzeń klasy I, sprawdź, czydomowa sieć zasilająca zapewnia odpowiednieuziemienie.• Przyłącz wyciąg do przewodu kominowego zrurą o średnicy co najmniej 120 mm. Drogawylotu spalin musi być jak najkrótsza.• Nie przyłączaj wyciągu okapu do przewodówkominowych przenoszących dym ze spalania (zkotłów, kominków, itp. ).• Jeśli wyciąg używany jest w połączeniuz urządzeniami nieelektrycznymi (np.urządzeniami z palnikami gazowymi), aby zapo-biec cofaniu się spalin należy zapewnić odpowi-ednie wietrzenie pomieszczenia. Aby zapewnićdopływ świeżego powietrza, kuchnia musimieć wywietrznik prowadzący bezpośrednio nazewnątrz budynku.1. 2 UżytkowanieOkap kuchenny służy wyłącznie do użytku domo-wego w celu usuwania zapachów kuchennych.• Nie wolno używać go do celów innych niż te, dlaktórych został przeznaczony.• Nie wolno pozostawiać otwartego ognia poddziałającym okapem.• Ustaw płomień tak, aby pokrywał tylko dnogarnka i sprawdź, czy nie sięga na boki.• Frytkownice trzeba stale obserwować w trakcieużytkowania: przegrzany olej może zająć siępłomieniem.• Okapu nie powinny używać dzieci ani osobynieprzeszkolone w jego użytkowaniu.

Strona: 3

78 / 131 PL Okap / Instrukcja obsługi1. 3 Konserwacja• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnychwyłącz okap, lub odłącz go od zasilania.• Czyść oraz / lub wymieniaj filtry po upływieokreślonego czasu (zagrożenie pożarowe).• Korpus okapu czyść wilgotną ściereczką iobojętnym detergentem w płynie.

Strona: 4

79 / 131 PL2. 1 Części składoweNr Ilość Część składowa1 1 Korpus okapu, wraz z: przycis-kami sterowania, oświetleniem,dmuchawą, filtrami8 1 Kratka kierunkowa wylotu powietrza9 1 Zwężka ø 150-120 mm20 1 Element zamykającyNr Ilość Elementy montażowe12a 4 Wkręty 4, 2 x 44, 412e 2 Wkręty 2, 9 x 9, 5Ilość Dokumentacja1 Instrukcja obsługi2. 2 Wymiary2 CharakterystykaWartości oznaczone na okapie i podane w innych dokumentach wraz z nim dostarczonych uzyskano w warunkach laboratoryjnych, według stosownychnorm. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania okapu i warunków w jego otoczeniu.CTB 6250 W CTB 6250 B CTB 6250 X/XH CTB 9250 X/XHSzerokość 598 mm 898 mmGłębokość 175 mmWysokość 280 mmNapięcie zasilania 220 - 240 V, 50-60 HzSterowanie 3Moc ssania 420 m3/hMoc silnika 140 WMoc lampki 2X28 WŚrednica rury wylotu powietrza 120-150 mmMasa netto 7, 6 kg 9, 3 kgMasa brutto 8, 5 kg 10, 5 kgKolor Biały Czarny Stal nierdzewna Stal nierdzewna2. 3 Dane techniczne

Strona: 5

80 / 131 PL Okap / Instrukcja obsługi3. 1 Wiercenie powierzchni nośnej imocowanie okapuMocowanie na wkręty• Powierzchnia nośna okapu musi być 135mm powyżej dolnej powierzchni elementównaściennych.• Wiertłem Ø 4, 5 mm wywierć otwory w podporze,przy użyciu dostarczonego wzornika.• Wytnij otwór Ø 150 mm w powierzchni nośnej,przy użyciu wzornika.• Zamocuj okap przy pomocy dostarczonych 4 śrub12a (4, 2 x 44, 4).3 InstalacjaMocowanie na zatrzaski• Okap można zamocować bezpośrednio na dolnejpowierzchni elementów naściennych przy pomocybocznych wsporników zatrzaskowych.• Wytnij otwór montażowy w dolnej powierzchnielementu naściennego, jak pokazano na rysunku.• Włóż okap, aż boczne wsporniki zatrzasną się wswoich miejscach.• Zablokuj je poprzez dokręcenie śrubek Vf pod oka-pem.Typ okapu CTB 6250 W/B/X CTB 9250 XL1 510 810

Strona: 6

81 / 131 PLElement zamykający• Przestrzeń pomiędzy krawędzią okapu i tylnąścianą można zamknąć dostarczonym elementem20 przy pomocy dostarczonych w tym celu śrubek.3. 2 Przyłączenie3. 2. 1 Wersja wylotu powietrza zwyciągiemAby zainstalować okap w wersji z wyciągiem powi-etrza, przyłącz okap do przewodu kominowego zapomocą giętkiej lub sztywnej rury Ø 150 lub 120mm, do wyboru przez montera.• Aby zainstalować przyłącze Ø 120 mm wylotu po-wietrza, załóż zwężkę 9 na wylot korpusu okapu.• Zamocuj rurę w jej miejscu odpowiednimi obej-mami zaciskowymi (nie są dostarczane wraz zokapem).• Wyjmij filtry węglowe, jeśli są.3. 2 Wersja wylotu powietrza zrecyrkulacją• Jeżeli ponad okapem znajduje się półka, wytnij wniej otwór Ø 125 mm.• Załóż zwężkę 9 na wylot korpusu okapu.• Połącz zwężkę z wylotem na półce nad okapemgiętką lub sztywną rurą Ø 120 mm.• Zamocuj kratkę wentylacyjną 8 na wylocie powi-etrza z recyrkulacją dostarczonymi wraz z okapemdwoma śrubkami 12e (2, 9 x 9, 5).• Upewnij się, że włożono filtry z węgla aktywnego.3. 3 Połączenia elektryczne• Przyłącz okap do sieci zasilającej poprzezprzełącznik dwubiegunowy o odstępie styków conajmniej 3 mm.• Po zainstalowaniu okopu, za pierwszym razem ko-nieczne jest energiczne otwarcie wózka przesuw-nego, aż do usłyszenia trzaśnięcia oznaczającegokoniec ruchu.

Strona: 7

82 / 131 PL Okap / Instrukcja obsługi4 Użytkowanie4. 1 Panel sterowaniaL Oświetlenie Załączanie i wyłączanieoświetleniaM Silnik Załączanie i wyłączaniesilnika wyciągu.V Ciąg Regulacja ciągu wyciągu:1. Ciąg wolny, służy dociągłej i cichej wymianypowietrza przy umiar-kowanym gotowaniu.2. Ciąg średni, odpow-iedni dla większościwarunków użytkowania,zapewnia optymalneproporcje przepływupowietrza do po-wodowanych nimodgłosów.3. Ciąg maksymalny,stosowany do usuwanianajbardziej intensywnychzapachów kuchennych,także przez dłuższy czas.V Prędkość Regulacja ciągu wyciągu:

Strona: 8

83 / 131 PL5 Konserwacja5. 1 Filtry tłuszczu5. 1. 1 Czyszczenie kasetowych metal-owych filtrów tłuszczu• Filtry te trzeba czyścić co 2 miesiące,lub częściej w przypadku intensywnegoużytkowania. Można je czyścić w zmywarce donaczyń.• Wysuń szufladę ssania okapu.• Wyjmuj filtry po kolei, po odłączeniu ichelementów mocujących.• Umyj filtry, uważając, aby ich nie zginać. Przedich ponownym zamontowaniem odczekaj, ażwyschną. (Filtry mogą zmienić kolor po umyciu,nie wpływa to jednak na ich skuteczność)• Wkładając filtry z powrotem do okapu zwrócićuwagę, aby zamontować je poprawnie, uchw-ytem do zewnątrz.• Wsuń szufladę ssania okapu.5. 2 Filtr węglowy (Wersja zrecyrkulacją)5. 1 Wymiana filtrów węglowychOstrzeżenie: Przed wymianą filtruzapachu wyłącz oświetlenie i odcze-kaj, aż żarówki ostygną.• Filtrów tych nie można myć ani regenerować itrzeba je wymieniać mniej więcej co 4 miesiące,użytkowania.• Wyjmij filtry tłuszczu.• Wyjmij nasycony filtr węglowy po zwolnieniuzaczepów blokujących• Załóż nowy filtr, zaczepiając go w obsadzie.• Włóż z powrotem filtry tłuszczu

Strona: 9

84 / 131 PL Okap / Instrukcja obsługi5. 3 Oświetlenie5. 3. 1 Wymiana żarówekŻarówki 28W• Wyjmij metalowe filtry tłuszczu.• Wykręcić uszkodzoną żarówkę i wymieni nanową o takich samych parametrach.

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CTB 6250 B
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Rumuński, Grecki, Bułgarski, Litewski

Powiązane produkty Beko CTB 6250 B

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

 Okap BEKO CTB 6250 B – już za 0, 00 zł | wysyłka w 24h

Sferis AGD AGD do kuchni Okapy Okap BEKO CTB 6250 B

Klasa Energetyczna

Produkt Produkt niedostępny

Wydajne oświetlenie halogenowe

W okapie Beko zostało zainstalowane oświetlenie halogenowe, które jest bardzo jasne i wydajne. To nieoceniona pomoc podczas gotowania naszych potraw, ponieważ dobrze jest widzieć, co się robi.

Filtr przeciwtłuszczowy

Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego jest bardzo komfortowe ponieważ można go w łatwy sposób wyciągnąć i umyć w zmywarce.

Cichy i wydajny silnik

Silnik, czyli serce tego okapu Beko jest cichy w działaniu, a jednocześnie wydajny. Urządzenie będzie lepiej pracowało, a spokój domowników nie zostanie zaburzony.

Maksymalna moc wyciągu 420 m³/h
Rodzaj ekstrakcji Kanałowy
Klasa wydajności przepływu dynamicznego E
Klasa wydajności świecenia G
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego C
Ilość prędkości 2
Poziom hałasu 69 dB
Poziom hałasu (niska prędkość) 57 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość) 69 dB
Ciśnienie (Pa) 174
Model Pół wbudowany (wyciągany)
Kolor produktu Czarny
Lampy 28 W
Liczba żarówek 2 szt.
Rodzaj żarówki Halogen
Oświetlenie 113 lx
Typ kontroli Suwak
Wbudowany wyświetlacz Nie
Lokalizacja wydechu Górne
Średnica przyłącza odprowadzającego dym 15 cm
Ilość silników 1
Silnik dołączony Tak
Rodzaj filtra tłuszczu Metal
Liczba filtrów 2 szt.
Roczne zużycie energii 107 kWh
Klasa efektywności energetycznej (stara) E
Szerokość produktu 600 mm
Głębokość produktu 180 mm
Wysokość produktu 280 mm
Waga produktu 7, 6 kg
Gwarancja Gwarancja Producenta 24 miesiące
Stan produktu Nowy

Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Trwa wczytywanie...

Zadaj pytanie: Okap BEKO CTB 6250 B

Dokument dotyczący instalacji produktu Beko Ctb 6250 W

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Beko Ctb 6250 W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Beko Ctb 6250 W