Dodatek komunikacyjny 4tronix Singalong Kit

The 4tronix Singalong Kit is an add-on accessory for the 4tronix range of robotics kits. It is designed to allow users to add audio and speech capabilities to their robotic creations. The kit includes a microphone, a sound sensor, and a speaker, as well as two additional modules for controlling the volume and the speed of the sound. With the kit, users can program their robotics projects to speak and sing with their own unique voice. The kit also includes a variety of audio files, such as sound effects and background music, to help users create their own robotic soundtracks. The kit is easy to use and can be combined with other 4tronix accessories to create truly unique robotic projects.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek komunikacyjny 4tronix Singalong Kit

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Rozwiń tekst

  Na czym to polega

 • pompy ciepła,
 • ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

 • 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
 • 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.
 • Kto może złożyć

  Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
 • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
 • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • Kto nie może złożyć

  Nie składaj wniosku, jeśli:

 • członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek,
 • członkowie gospodarstwa domowego mieszkają w lokalu, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna z mikroinstalacji,
 • członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego,
 • twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996, 60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który:
 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,
 • jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, 
 • sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych,
 • członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku do innych źródeł ciepła, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego.
 • Co musisz przygotować

  1. Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
  2. Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:
 • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,
 • adres gospodarstwa domowego,
 • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
 • adres e-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu dodatku,
 • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
 • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać dodatek,
 • rozliczenie ze sprzedawcą, aby potwierdzić, że w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w twoim gospodarstwie domowym wyniosło więcej niż 5 MWh.
 • Co musisz zrobić

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek.
 • System przekieruje cię na stronę logowania.
 • Wybierz sposób logowania.
 • Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza.
 • System przekieruje cię do usługi e-podpis, w której sprawdzisz i podpiszesz wniosek elektronicznie.
 • Możesz podpisać wniosek:
 • podpisem zaufanym,
 • podpisem osobistym (e-dowodem),
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  1. Kliknij Przejdź do podpisu i podpisz wniosek.
  2. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu wniosku. Znajdziesz je w folderze Wysłane.
  3. Gdzie składasz wniosek

   Twój wniosek zostanie przekazany do urzędu gminy właściwej dla twojego gospodarstwa domowego.

   Ile zapłacisz

   Usługa jest bezpłatna.

   Ile będziesz czekać

   Urząd rozpatrzy Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe.

   Informacje dodatkowe

   Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń pod numer +48 42 253 54 55.

   Podstawa prawna

  4. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127)
  5. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243)
  6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. 2022 poz. 2443)
  7. Ostatnia aktualizacja: 02. 02. 2023 00:45

   Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  • Widok:
  • Lista
  • Galeria