Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc to kwartalnik naukowy, który skupia się na publikacji badań, prac i artykułów dotyczących inżynierii stosowanej. Jego celem jest zapewnienie zarówno studentom, jak i profesjonalistom z branży, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat tej dziedziny. Biuletyn jest redagowany przez doświadczonych naukowców i pracowników naukowych, którzy zapewniają wysoką jakość informacji zamieszczanych w publikacji. Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu jest on niezwykle przydatny dla osób zajmujących się inżynierią stosowaną.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc

W Wyższej Szkole Gospodarki stosujemy najbardziej skuteczne metody przekazywania wiedzy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sama teoria niepoparta solidną praktyką nie ma już przełożenia na dobre efekty kształcenia. Studia na naszej uczelni to zdobywanie umiejętności praktycznych, co na pewno zwiększy Twoje poczucie gotowości do pracy zawodowej, do funkcjonowania w różnych grupach społecznych, a także poczucie sensowności własnego wysiłku wkładanego naukę.

To Ty decydujesz, gdzie i jak chcesz spędzić najbliższe lata życia. Czy efektem studiowania będzie głównie teoria, czy dasz sobie szansę na nabywanie nowych umiejętności poprzez kontakt z nowoczesną uczelnią, nastawioną na elastyczny proces studiowania, wykorzystującą najnowsze technologie i innowacyjne metody kształcenia (projekty, gry symulacyjne).

Nie zostawiaj decyzji przypadkowi i już teraz korzystając z warsztatów, szkoleń, biorąc udział w realizowanych przez nas projektach poznaj uczelnię i utwierdź się w przekonaniu, że właśnie w WSG chcesz studiować.


Serdeczniewitamy na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego InżynieriiFinansowej, które to już od roku 2008 funkcjonuje pod kierunkiem KatedryMatematyki Stosowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Regularnie, co2 tygodnie, przeprowadzane są seminaria i warsztaty. Zakresnaszych działań nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do zagadnień stricte związanychze specjalistyczną dziedziną, jaką jest inżynieria finansowa, ale rozciąga sięrównież na zarządzanie ryzykiem finansowym oraz kredytowym, czy też tworzeniegiełdowych algorytmów, które już w tej chwili odpowiadają za ponad 80%transakcji przeprowadzanych na rynkach finansowych.
Zotwartymi ramionami powitamy każdego nowego, zainteresowanego czynnymuczestnictwem w naszym kole naukowym, pasjonata ekonomii, wyrażającego chęćudzielenia wsparcia w organizacji naszych zebrań, jak również udziału wdelegacjach na zagraniczne konferencje naukowe, gdzie stać przed nim będzierewelacyjna okazja ku prezentacji swoich referatów lub wysłuchaniu twórczościpozostałych jej uczestników.

OPIS KIERUNKU

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3 semestry.

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci kierunku „inżynieria geoprzestrzenna” będą mogli ubiegać się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezja i kartografia z zakresu fotogrametria i teledetekcja.

Absolwenci będą przygotowani m. in. do:

 • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
 • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp. ;
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
 • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
 • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;
 • wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej – GIS;
 • geoinformatyką;
 • rolnictwem.
 • MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent studiów na kierunku inżynieria geoprzestrzenna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz świadczących usługi z zakresu inżynierii lądowej.

  JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  www. pl

  dziekanat. pl

  tel. 261 839 414

  Kierunki studiów wojskowychZapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych

  zobacz więcej

  Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Ge Wccb1030h4wc